|

“Iepurasul” lui Ponta: Loteria Bonurilor Fiscale

GÃSELNITÃ… De la 1 Martie nu mai aruncati bonurile fiscale de la cumpãrãturi. Le puteti duce la Loterie si participati la un concurs cu premii. Prima extragere va fi de Paste, iar premiul se va ridica la1 milion de lei. Si totul, în numele combaterii evaziunii fiscale.

Guvernul a aprobat Ordonanta pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, mãsurã care are scopul de a contribui la combaterea evaziunii fiscale prin cointeresarea, implicarea si responsabilizarea cetãtenilor în fiscalizarea veniturilor realizate de comercianti din vânzarea bunurilor si prestarea serviciilor direct cãtre populatie. Tot în acest scop si având în vedere legislatia privind obligativitatea eliberãrii bonului fiscal, guvernul a decis ca în situatiile în care agentii economici care au aceastã obligativitate nu elibereazã bon fiscal desi acesta este solicitat de clienti, cumpãrãtorii vor avea dreptul sã beneficieze de respectivele bunuri si servicii fãrã sã le plãteascã. Prevederea se va aplica începând cu 1 martie 2015. Conform actului normativ, agentii economici vor avea obligativitatea sã afiseze în locuri vizibile informatii privind acest drept al clientilor. Potrivit Ordonantei aprobate ieri de guvern, Loteria bonurilor fiscale se organizeazã lunar si ocazional pentru persoanele fizice care solicitã si pãstreazã bonurile fiscale emise de comercianti. Lunar sau de fiecare datã când se organizeazã Loteria, se vor extrage douã numere, un numãr din intervalul 1-999, reprezentând valoarea bonului fiscal fãrã subdiviziunile leului, inclusiv TVA, numãrul reprezentând valoarea totalã a bonului fiscal rezultã în urma extragerii succesive a trei serii de cifre cuprinse între 0 si 9. Un al doilea numãr care va participa la Loteria Bonurilor Fiscale reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentã lunii sau intervalului calendaristic, dupã caz, pentru care se organizeazã Loteria bonurilor fiscale. Pentru a fi considerate cîstigãtoare, bonurile fiscale trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii: sã corespundã celor douã criterii mentionate, sã fie emise de un aparat de marcat electronic fiscal care functioneazã în conformitate cu prevederile legale , toate informatiile obligatorii mentionate pe bonuri sã fie lizibile si sã fie emise unei persoane fizice (adicã sã nu aibã mentionat niciun cod de înregistrare fiscalã a cumpãrãtorului). Prima extragere a Loteriei bonurilor fiscale va fi una „ocazionalã” si se va desfãsura a doua zi de Paste, pe data de 13 aprilie 2015, cu un fond de premiere de 1 milion de lei, iar prima extragere lunarã pentru anul în curs este prevãzutã pentru luna iulie 2015.