|

“ROSE”, proiectul care îsi propune sã creascã rata promovabilitãtii la BAC a elevilor din Negresti

PROIECT…..Elevii Liceului “Nicolae Iorga” din Negresti, cu rezultate slabe la învãtãturã si risc de abandon scolar, vor fi inclusi într-un proiect ce îsi propune sã remedieze situatia. Este vorba despre proiectul ROSE – “Bacalaureatul – oportunitate pentru viitor”, lansat ieri, în prezenta directorilor de scoli gimnaziale din zona Negresti si a profesorilor Liceului “Nicolae Iorga”.

Acesta se va derula în perioada 2018-2022 si va cuprinde trei tipuri de activitãti: activitãti pedagogice si de sprijin (activitãti remediale, consiliere psihologicã si dezvoltare personalã, îndrumare si orientare în carierã); activitãti extracurriculare (concursuri scolare, tabãrã de educatie nonformalã, vizite de studiu) si activitãti de renovare si dotare. “Cea mai mare parte din bugetul proiectului este alocatã primelor douã tipuri de activitãti. În proiectul de la Liceul “Nicolae Iorga” sunt implicati, pe parcursul celor 4 ani, 800 de elevi iar echipa de implementare este formatã din 14 profesori pentru activitãti remediale (4 profesori de limba si literatura românã, 4 profesori de matematicã, 2 profesori de istorie, 1 profesor de logicã, 1 profesor de biologie, 1 profesor de fizicã, 1 profesor de chimie), 2 consilieri psihopedagogici pentru activitãtile de consiliere personalã si orientare în carierã si 24 profesori instructori pentru activitãtile extracurriculare”, au transmis reprezentantii Liceului “Nicolae Ioga”. Proiectul privind Învãtãmântul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), în valoare totalã de 200 de milioane de euro, este finantat integral de Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si se adreseazã unitãtilor de învãtãmânt liceale din România, de proiect beneficiind mai multe licee din judetul Vaslui.