|

„Aspecte ale civilizatiei romane în sudul Moldovei” pe meterezele muzeului bârlãdean

EXPOZITIE Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad organizeazã, pe 10 decembrie, o nouã expozitie cu tematicã arheologicã în colaborare cu Muzeul de Istorie „Paul Pãltãnea” Galati si Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci. Expozitia cuprinde 114 piese, ceramicã, obiecte de podoabã, de toaletã, din siturile de la Poiana (Piroboridava), judetul Galati, Bârlad – Valea Seacã, Bogdãnesti-Fãlciu, Pogonesti-La Movilã si Polocin-Islaz, judetul Vaslui, reprezentând importuri romane efectuate de populatiile autohtone.

Cea mai mare parte a inventarului provine din situl de la Bãrbosi-Tirighina, Galati, judetul Galati. Bãrbosi (sau Barbosi), fostã localitate de sine stãtãtoare, situatã la sud-vest de vatra orasului Galati, este inclusã în prezent în perimetrul municipiului dunãrean. Conform celor scrise de Mircea Oancã, muzeograf si organizator al expozitiei, pe înãltimea Tirighina au fost descoperite: vestigii din epoca bronzului, cult. Monteoru, fazele Ic2, Ic3; vestigii din Hallstatt-ul târziu sec.VI-V a.Chr; o cetãtuie geto-dacicã cu 3 niveluri de locuire, sec.II a.Chr.- sec.I p.Chr.; un castellum roman, sec.II-III p.Chr. cu trei niveluri; un castrum. La sud si sud-est de castellum se afla asezarea civilã si la vest si nord necropole. Un alt castellum de pãmânt a fost descoperit la est de înãltimea Tirighina. Trupele care au stationat la Bãrbosi sunt: vexillationes din Legio I Italica si Legio V Macedonica; Cohors II Mattiacorum; Classis Flavia Moesica; Numerus Exploratorum Pannoniorum (?). Desi distrusã de constructii moderne, au putut fi reconstituite partial terasele incintelor principalelor complexe. Au fost descoperite complexe de cult, funerare, materiale arheologice deosebite.

„Este atestatã, de asemenea, prezenta unor divinitãti greco-elenistice, romane, orientale, ca si prezenta primilor crestini. Punct strategic al limesului transdanubian al Moesiei Inferior, antrepozit de mãrfuri în preajma vãrsãrii Siretului în Dunãre, aflat si pe drumul de legãturã între Moesia Inferior si Dacia, Bãrbosi a fost un însemnat focar de romanitate. Vernisajul va avea loc duminicã, 10 decembrie 2017, ora 11.00, la sediul central al muzeului din str. Vasile Pârvan, nr. 1.”, a mai precizat Mircea Oancã.