|

„Fortificatii liniare antice în stânga Dunãrii de jos: Valul lui Traian”

CONFERINTÃ Muzeul “Vasile Pârvan” din Bârlad organizeazã o nouã manifestare stiintificã al cãrei invitat este dr. Costin Croitoru, cercetãtor stiintific la Muzeul Brãilei „Carol I”. Conferinta „Fortificatii liniare antice în stânga Dunãrii de Jos: Valul lui Traian” va avea loc sâmbãtã, 14 octombrie, ora 10.45, la sediul central al muzeului bârlãdean.

Cu o lungime de 23 de kilometri, aceastã lucrare defensivã are capãtul vestic situat în apropierea satului Serbestii Vechi (comuna Sendreni, jud. Galati), la aproximativ 200 de metri de meandrul Siretului, iar cel estic la marginea localitãtii Traian (comuna Branistea, judet Galati), în apropierea malului Prutului. Cercetãrile arheologice au dovedit existenta a douã faze de constructie a fortificatiei, initiate la o diferentã de câteva secole una de alta, precum si faptul cã aceasta era prevãzutã cu o bermã de cca. 4,50 metri si o palisadã de lemn care a dispãrut prin ardere. Datã fiind orientarea nordicã a santului si caracteristicile tehnice si tactice, ridicarea valului este atribuitã romanilor. Dacã initial traseul sãu a fost pus în legãturã cu Brazda lui Novac de N, ulterior, avându-se în vedere unele asemãnãri în privinta dimensiunilor si a aspectului general cu valul Vadul lui Isac – L. Sasâc, s-a considerat cã cele douã fãceau parte dintr-un sistem unitar, conceput de romani în timpul domniei lui Hadrian: “ca un veritabil obstacol, fortificat manu militari, într-o zonã deschisã, fãrã amenajãri naturale favorabile apãrãrii”.  Organizatorul acestei actiuni este muzeograful bârlãdean Mircea Oancã.