|

„Performantã si inovare în predare-învãtare”, la Colegiul National “Cuza Vodã” Husi

REUSITÃ…Proiectul desfãsurat de Colegiul National “Cuza Vodã” Husi si numit „Performantã si inovare în predare-învãtare”, finantat de Comisia Europeanã a ajuns la final. La conferinta de închidere au participat 50 de cadre didactice din Husi, directorul CCD Vaslui, prof. Popa Cristinel si prof. Matei Gabriela, reprezentând Consiliul Local.

„Programul ERASMUS al UE a adus scolii noastre oportunitatea dezvoltãrii capacitãtii de a integra/adapta noi strategii, bune practici oferite la nivel european pentru îmbunãtãtirea calitãtii si eficientei educatiei. Astfel, în perioada 2016-2018, în colegiul nostru s-a implementat proiectul „Performantã si inovare în predare – învãtare”, proiect finantat de Comisia European prin programul ERASMUS, Actiunea cheie 1 – Educatie scolarã. Scopul proiectului a fost dezvoltarea competentelor a 20 de cadre didactice de utilizare a metodelor inovative moderne în activitatea de predare – învãtare – evaluare, pentru cresterea performantelor elevilor. Obiectivele acestui proiect au vizat: dezvoltarea abilitãtilor de utilizare a metodelor moderne de predare – învãtare – evaluare pentru 20 cadre didactice din scoalã, pe o perioadã de 2 ani; dezvoltarea abilitãtilor, cunostintelor, competentelor a 15 profesori din scoalã pentru utilizarea noilor tehnologii (Web 2.0, blogging, social network) pe parcursul a 2 ani; îmbunãtãtirea competentelor lingvistice de comunicare într-o limbã strãinã a 20 cadre didactice din scoalã pe parcursul a 2 ani; cresterea interesului a 20 cadre didactice din scoalã pentru valorificarea bunelor practici europene în educatie în scoala noastrã, pe parcursul a 2 ani. Acest proiect reprezintã o valorificare a experientelor de învãtare acumulate de cadrele didactice la cursurile de formare desfãsurate în diferite tãri, cum ar fi: Italia, Germania, Elvetia, Finlanda, Portugalia, Norvegia si a venit în sprijinul profesorilor, de diferite specialitãti, ca o initiativã de succes, în vederea cresterii calitãtii în învãtãmântul preuniversitar husean”, au precizat reprezentatii scolii.