|

„Picnic literar în munti” la final (FOTO)

ÎNCHIDERE DE PROIECT… Proiectul cultural „Picnic literar în munti”, implementat de Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, în colaborare cu Scoala Gimnazialã „Dimitrie Negrutiu” Pogonesti si Scoala Gimnazialã „General Aviator Inginer Gheorghe Negrescu”, Fruntiseni, s-a încheiat. Activitatea a cuprins dezbateri legate de finalitatea, rezultatele si sustenabilitatea proiectului precum si o conferintã cu tematica „Impactul activitãtilor extracurriculare asupra tinerilor”, sustinutã de prof. univ. dr. Mihai Stanciu din Iasi, care a prezentat importanta unei cãlãtorii, cu tematicã literarã, asupra dezvoltãrii personalitãtii tinerilor si rolul interactiunii dintre institutiile de învãtãmânt si institutiile culturale în educatia copiilor.

Proiectul „Picnic literar în munti” a avut ca scop promovarea lecturii, facilitarea accesului la cultura scrisã româneascã a unui numãr de douãzeci de scolari proveniti din comunele Pogonesti si Fruntiseni si stimularea implicãrii acestora în activitãti literare recreativ-instructive, în contact direct cu realitatea culturalã si naturalã. Conferinta s-a încheiat cu lansarea albumului „Copiii muntilor”, publicatie ce reflectã experienta trãitã de beneficiarii proiectului, în cadrul circuitului turistic, prin imagini, memorii si creatii literar-artistice. Proiectul cultural  a fost  cofinantat de Administratia Fondului Cultural National în cadrul sesiunii de finantare II/2019, aria tematicã PROMOVAREA CULTURII SCRISE. Valoarea totalã a proiectului este de 55000,00 lei, din care 49500,00 lei reprezintã finantarea nerambursabilã din partea Administratiei Fondului Cultural National si 5500,00 lei – contributia Consiliului Judetean Vaslui si implicit a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad.

Rezultatele proiectului: 20 de copii de la douã scoli din judetul Vaslui au beneficiat de un program de educatie alternativã; încurajarea copiilor la lecturã, la pretuirea cãrtilor, la cunoasterea scriitorilor români care si-au pus amprenta asupra culturii scrise românesti; desfãsurarea de activitãti culturale: vizitarea obiectivelor culturale si turistice aflate în zona Moldovei, Bucovinei si Transilvaniei; apropierea copiilor de cultura româneascã prin vizitarea muzeelor si caselor memoriale; desfãsurarea de activitãti educative si recreative: picnic literar cu activitãti de lecturã, creatie literarã, lectii, jocuri interactive, drumetii; manifestarea interesului pentru culturã, literaturã, mediul înconjurãtor sau alte discipline în raport cu realitatea si spatiul românesc; deschiderea unui orizont cultural ce poate fi explorat si cu alte ocazii; posibilitatea de a reconstitui, recapitula, aprofunda si evalua elementele cadrului natural; rememorarea elementelor din istoria patriei în strânsã legãturã cu tabloul natural; socializare si colaborare între copii si adulti; dezvoltarea culturii generale si a vocabularului limbii române; îmbunãtãtirea comunicãrii verbale, nonverbale si scrise; constientizarea datoriei de ocrotire a monumentelor istorice, religioase, folclorice, etnografice, ale mediului înconjurãtor; formarea de comportamente civice în pretuirea tãrii si a valorilor culturale românesti; dezvoltarea pe multiple planuri a personalitãtii copiilor, promovarea turismului românesc; realizarea albumului „Copiii muntilor” si a DVD-urilor personalizate care reflectã programul desfãsurat.