|

„Varianta de ocolire a Bârladului”, mai aproape de finalizarea proiectãrii!

VESTI BUNE… Categoric anul 2019 va fi unul bun pentru bârlãdeni. Speranta cã Soseaua de Centurã se va realiza în sfârsit, proiect visat de bârlãdeni de peste 20 de ani, a renãscut. A început deja proiectarea tehnicã a Variantei Ocolitoare (VO) a municipiului Bârlad. Ieri, contractul „Proiectare si executie varianta de Ocolire a Municipiului Bârlad” a intrat într-o nouã etapã, respectiv demararea operatiunilor de descãrcare arheologicã.

Reamintim bârlãdenilor cã pe 23 octombrie anul trecut, la sediul Consiliului Judetean Vaslui, s-a semnat contractul, iar obiectul contractului îl reprezintã proiectarea si executia lucrãrilor pentru constructia „Variantei de Ocolire a municipiului Bârlad”, care este formatã dintr-un segment distinct si anume Varianta de Est, ce se desfãsoarã între DN 24, la intrarea în Barlad în zona numitã Tãrãncuta, si DN 24, la iesirea din Bârlad spre Vaslui, prin localitatea Simila, comuna Zorleni. Va avea o lungime totalã de 11,281 kilometri, o lãtime platformã de 10 metri, patru poduri, trei pasaje, douã intersectii la nivel si douã parcãri. Ieri, primarul Bârladului a transmis cãtre mass media, prin Biroul de presã, faptul cã s-a integrat într-o etapã nouã, în ceea ce priveste derularea proiectãrii tehnice.

„În colaborare cu specialisti din domeniu, executantul efectueazã în acest moment sãpãturi pentru descãrcarea arheologicã, o operatiune care s-a putut demara imediat ce declaratia de proiectare a trecut de Comisia Tehnico-Economicã a Ministerului Transporturilor. Apoi, în circa o lunã, tot proiectul tehnic poate fi depus la aceeasi Comisie, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. În paralel, am fost informat cã sunt înaintate cãtre toate institutiile competente documentatiile solicitate pentru obtinerea avizelor necesare investitiei. Un document important a fost trimis si la Ministerul Dezvoltãrii, în vederea obtinerii avizului necesar relocãrii Strãzii Trestiana, pe lungimea pe care se suprapune cu traseul variantei ocolitoare. Cred cã nu vor fi probleme în privinta obtinerii tuturor documentelor din aceastã fazã, astfel ca în urmãtoarele patru luni sã se încheie proiectarea obiectivului pentru a putea începe sã discutãm efectiv despre executia acestei investitii, atât de mult asteptatã de bârlãdeni”, a declarat primarul Dumitru Boros.

Reamintim cã începând cu data 05 decembrie a anului trecut, a început efectiv curgerea termenului de 8 luni pentru proiectare, iar la finalul acestui proces începe termenul de executie a lucrãrii, care este de 22 de luni. Lucrarea are 5 ani garantie si potrivit Contractului „Proiectare si Executie Varianta de Ocolire a Municipiului Bârlad”, ASOCIEREA S.C. TEHNIC ASIST S.R.L. – S.C. TASS INFRA LOGISTIC S.R.L. a cîstigat licitatia pentru constructia obiectivului cu pretul de 132.050.652,68 lei, fãrã TVA.