|

293 de hectare de spatii verzi în municipiul Vaslui

DEZBATERE… Sedinta de îndatã de ieri a CL Vaslui a avut pe ordinea de zi un punct cu totul nou fatã de ceea ce se discuta pânã acum, respectiv aprobarea Registrului Spatiilor verzi din oras, în conformitate cu Legea 247/2007, republicatã, care aratã cã “autoritãtile administratiei publice locale au obligatia sã tinã evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unitãtilor administrativ teritoriale, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeazã ori de câte ori intervin modificãri”. Spatiile verzi din municipiul Vaslui se compun din spatii verzi cu acces nelimitat, respectiv parcuri, grãdini, scuaruri, fâsii plantate, si spatii verzi publice de folosintã specializatã, la licee, scoli, grãdinite, crese, institutii, baze sportive etc.

La nivelul municipiului Vaslui au fost identificate 293 de hectare de spatii verzi, împãrtite în 355 de imobile, adicã locatiile în care se aflã acestea. “Suntem în fata aprobãrii unui document extrem de important pentru orasul nostru, testamentul nostru ca edili pentru generatiile viitoare. Trebuie pus la punct acest registru pentru a da generatiilor viitoare conditii de viatã cu mult mai bune. Din pãcate, documentul realizat de o firmã din Târgoviste are mari lacune, pentru cã nu corespunde unui ordin de ministru, care se referã la normele de aplicare a legislatiei de la acel moment, privind spatiile verzi”, a observat consilierul PNL Sorin Radu. Conducerea primãriei a spus cã lucrarea nu este finalizatã si mai sunt lucruri de pus la punct în oras, contractul fiind pânã în 2021. Liberalii au reclamat faptul cã una din fise este întocmitã eronat, prin aceea cã blocurile sunt încurcate complet. “Este o aplicatie lucrativã si se va lucra pe ea si peste 99 de ani”, a replicat Daniel Neacsu, viceprimarul orasului. “Nu putem sã aprobãm un document incomplet, care va fi completat ulterior”, a strigat consilierul Radu. Pânã la urmã, registrul spatiilor verzi a fost aprobat de cãtre consilierii locali, cu mentiunea cã va fi completat cu datele care vor fi acumulate pânã în 2021.