|

500.000 de lei pentru sportul vasluian

SPRIJIN… Primãria Vaslui anuntã acordarea, pentru 2019, de finantãrile nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din oras. În acest an, sportul vasluian va primi o finantare de doar 500.000 lei, fatã de cele 2,5 milioane de lei alocate în anul 2018.

Reducerea finantãrii se datoreazã faptului cã Primãria Vaslui a înfiintat Clubul Sportiv Municipal, ce are în prezent douã ramuri sportive: fotbal si handbal. În acest an, oficialii clubului vasluian au anuntat înfiintarea a douã noi ramuri sportive: atletism si volei. Beneficiarii directi ai programului sunt organizatiile neguvernamentale cu activitate în domeniul educatiei fizice si sportului, cluburi si asociatii sportive din municipiul Vaslui, recunoscute conform legii. Scopul programului este stimularea organizatiilor non-profit cu activitate în domeniul sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local. Finantarea nerambursabilã acordatã din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finantare nerambursabilã încheiat între CL Vaslui si beneficiar în urma aplicãrii procedurii selectiei publice de proiecte.