|

A crescut rata abandonului scolar în judetul Vaslui

ELEVI…Abandonul scolar reprezintã o problemã a sistemului românesc de învãtãmânt care are nevoie de mãsuri urgente. Dacã la nivelul judetului Vaslui situatia pãrea sã se îmbunãtãteascã în ultimii ani, datele recent furnizate de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui aratã cã rata abandonului scolar a crescut brusc în anul 2017-2018 la 2,17%, cel mai mare procent înregistrat din 2014. Este un fenomen serios care ar trebuie sã îi preocupe mai mult atât pe factorii implicati în actul educational – profesori, elevi, pãrinti, cât si pe oamenii politici cãrora cetãtenii le-au dat puterea de a actiona si a lua mãsuri inclusiv în domeniul învãtãmântului, atunci când i-au votat.

Cea mai mare ratã de abandon a fost înregistratã la nivelul învãtãmântului liceal – 9,79% (la nivel profesional 8,89%). Rata abandonului din ciclul gimnazial a fost de 2,66%. Cea mai micã ratã a abandonului a fost la ciclul primar (1,02%). Datele obtinute relevã cã situatia economicã precarã este cel mai important factor care genereazã risc de abandon scolar (54,72% dintre elevi). De asemenea, factorii individuali sunt cei care duc la o situatie de risc de abandon. Astfel, o pondere ridicatã o reprezintã elevii cu insuccese scolare repetate, care obtin rezultate slabe si nu se pot adapta cerintelor scolare (14,45%). Apartenenta la un grup vulnerabil (19,84%) este un alt aspect care explicã rata ridicatã de abandon scolar (copii romi, din familii monoparentale, cu dizabilitãti, din familii sãrace sau cu nivel educational redus, copii din mediul rural).

Mãsuri luate la nivelul judetului Vaslui

La nivelul judetului Vaslui, pentru a ajuta copiii aflati în risc de abandon scolar, s-au luat urmãtoarele mãsuri: derularea activitãtilor cu elevii, cu pãrintii, cu cadrele didactice, în cadrul proiectului “Scoala te face OM”, în cele 83 de scoli primare din mediul rural plus 24 de scoli gimnaziale – perioada de sustenabilitate. Scrierea si implementarea proiectelor educationale care au ca scop prevenirea pãrãsirii timpurii a scolii. Respectarea procedurii operationale privind prevenirea situatiilor de abandon scolar din judetul Vaslui. La nivelul fiecãrei scoli s-au adoptat mai multe mãsuri, printre care: informarea comunitãtii cu privire la amploarea fenomenului de abandon scolar si a implicatiilor socio-profesionale ale acestuia; sprijinirea familiilor cu o situatie materialã precarã pentru a-si sustine copiii sã meargã la scoalã; implementarea de activitãti educative de crestere a atractivitãtii scolii si a gradului de implicare scolarã a elevilor; implicarea elevilor a cãror pãrinti sunt plecati în strãinãtate într-un program de consiliere psihologicã în vederea ameliorãrii problemelor de dezvoltare psihoemotionalã cu care se confruntã; implicarea activã a pãrintilor în viata scolarã prin participarea la diverse ore de curs, la diferite activitãti extrascolare, comune cu elevii si cadrele didactice; initierea unor programe de educatie parentalã, centrate pe diverse aspecte ce tin de dificultãtile de învãtare si de adaptare ale copilului la mediul scolar etc.