|

Absolvenții de liceu vor afla azi rezultatele la Bacalaureat

REZULTATE… Până la ora 12.00, azi 30 iunie 2020,  aproximativ 3.000 absolvenți de liceu care au susținut săptămâna trecută examenul de Bacalaureat vor afla primele rezultate înainte de contestații. Rezultatele vor fi afișate în format anonimizat, fiecare candidat putând să introducă un cod în aplicația bacalaureat.edu.ro și pe baza acestuia să afle ce notă și ce medie are sau prin metoda clasică, prin afișarea listei candidaților dintr-un județ în ordinea mediilor și găsirea  în listă a codului primit de la școală. După afișarea rezultatelor, absolvenții nemulțumiți de notele primite vor putea depune contestațiile inclusiv online.
.
Rezultatele de la Bacalaureat 2020 vor fi publicate azi, 30 iunie 2020, până la ora 12. Cele 3 criterii pe care un absolvent trebuie să le îndeplinească pentru a promova sunt  acele de a-și fi echivalat sau recunoscut, după metodologia de Bacalaureat 2020, toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să fi susținut toate probele scrise unde să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, și să obțină media 6 (cel puin) la probele scrise. În plus, cei care au avut în toate clasele de liceu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obținut media 10 primesc diplomă de merit. Promovarea examenului de Bacalaureat permite accesul în învățământul superior, adică înscrierea la facultate. În urma promovării examenului de Bacalaureat, absolventului i se eliberează o diplomă de Bacalaureat.
.
Cum se calculează media generală de la Bacalaureat?
Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat. Acolo unde candidații obțin media generală 5,99, media generală se rotunjește la 6,00. Un elev poate susține Bacalaureatul fără taxă de cel mult două ori, după care plătește intrarea în examen, potrivit metodologiei. Candidații care au fost eliminați de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că acești candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.
Calendarul afișării rezultatelor de la Bacalaureat 2020 este programat ca azi 30 iunie 2020 fiind ziua de afișare a rezultatelor la probele scrise, până la ora 12.00, depunerea contestațiilor se va efectua în perioada 30 iunie- 1 iulie 2020, iar rezolvarea contestațiilor în perioada 1-4 iulie 2020. Afișarea rezultatelor finale se va face la data de 5 iulie 2020. Rezultatele vor fi afișate în format anonimizat, fiecare candidat putând să introducă un cod în aplicația bacalaureat.edu.ro și pe baza acestuia să afle ce note și ce medie are.  Acestea vor fi afișate pe liste care cuprind: Codul candidaților (în loc de nume și prenume), notele obținute la fiecare probă scrisă, media generală, acolo unde este cazul, participarea și, după caz, rezultatele obținute la echivalarea și/sau recunoaștere/susținerea probelor de evaluare a competențelor și rezultatul final: „reușit”/„respins”/„neprezentat”.