|

Academicianul C.I. Balmus, omagiat printr-un proiect literar la Scoala din Sãrãteni

CULTURAL SI EDUCATIV Începând cu luna noiembrie 2019, la Scoala Gimnazialã „Emil Juvara” din Sãrãteni, s-au derulat activitãti de creatie literarã, care fac parte din cadrul Proiectului educational judetean de creatie literarã „C.I.Balmus”, aprobat de I.S.J Vaslui, pe agenda activitãtilor extrascolare din anul scolar 2019/2020. Directorul unitãtii scolare, prof. Varvara Florin-Eugen, împreunã cu prof. Buta Nelu si Buta Lorela-Valy (initiatorii si coordonatorii proiectului), au stabilit si realizat parteneriate cu un numãr de 10 scoli din judet, fiind înscrisi un numãr de 40 de elevi si 10 profesori coordonatori. S-au acordat premii si diplome de participare la toti participantii.

S-a încheiat un proiect, care sigur va continua si în anii urmãtori, însã participantii au fost la înãltime iar scrierile lor, care au fost originale si frumoase, se vor publica în revista „Repere Culturale” în luna octombrie.

Cine a fost C.I.Malmus, fiu al orasului Murgeni

Putini dintre locuitorii orasului Murgeni stiu ceva despre persoana a cãrei statuie se aflã în fata Casei de Culturã din aceastã localitate, unii chiar ajungând sã ignore total prezenta acesteia în parcul din fata institutiei amintite. De zeci de ani, nimeni nu a adus în atentia oficialilor (care au fost impasibili la cuvântul„culturã”), cã uneori mai trebuie amintiti „oamenii de vazã” ai localitãtii, care s-au nãscut si au purtat cu mândrie în suflet, faptul cã sunt din Murgeni, judetul Vaslui, demonstrând parcã faptul cã nu conteazã unde te nasti, ci realizãrile pe care le ai.

Vorbim astãzi despre academicianul prof. univ. Constantin Balmus, care s-a nãscut în Murgeni, la 25 mai 1898 si a murit la Bucuresti, pe 13 iulie, 1957.  A fost un filolog român, specialist în limbile clasice, membru cu drepturi depline (titular) al Academiei Române. A fost profesor la Universitatea din Iasi, iar în 1948 a fost transferat la Universitatea Bucuresti. A publicat nenumãrate cãrti de studii filologice si istorice, antologii de literaturã greacã si latinã destinate învãtãmântului, precum si traduceri din  greacã, însotite de studii introductive si comentarii.

Concurs literar în memoria academicianului murgenean!

Începând cu luna noiembrie 2019, la scoala Gimnazialã „Emil Juvara” din Sãrãteni, a început derularea unor activitãti de creatie literarã, care fac parte din cadrul Proiectului educational judetean de creatie literarã „C.I.Balmus”, aprobat de I.S.J Vaslui, pe agenda activitãtilor extrascolare din anul scolar 2019/2020. Directorul unitãtii scolare mai sus amintite, prof.Varvara Florin-Eugen, împreunã cu prof. Buta Nelu si Buta Lorela-Valy (initiatorii si coordonatorii proiectului), au stabilit si realizat parteneriate cu un numãr de 10 scoli din judet, fiind înscrisi un numãr de 40 de elevi si 10 profesori coordonatori.

Tuturor partenerilor li s-a trimis materiale privind viata marelui profesor universitar, date concrete si lucruri pe care nu le cunosteau, dar si regulamentul concursului de creatie literarã.

Astfel, elevii au avut posibilitatea de a scrie, fãrã o temã obligatorie, poezii, povestiri, basme, prozã scurtã, pe care le-au trimis coordonatorilor de proiect, în perioada 15 iunie 2020 – 30 iunie 2020. Lucrãrile primite au fost vãzute de cei doi profesori coordonatori (care sunt profesori de limba si literatura românã), au fost notate, ajungându-se la stabilirea si premierea elevilor talentati în arta scrierii literare.

Cu toate cã proiectul este judetean, au fost primite si patru lucrãri de la elevi de la scoli din Iasi si Galati, cãci „nu poti refuza lucrarea unui copil care doreste sã se facã cunoscut prin muncã”- cum spunea unul dintre profesorii coordonatori. Au fost foarte multe lucrãri foarte bune, fapt care aratã cã sunt copii cu un real talent scriitoricesc, bazate pe realitãti sau S.F., dar sunt si copii sensibili care au trimis poezii despre naturã si chiar despre tarã. Premiile vor fi anuntate astãzi, urmând ca fiecare elev sã primeascã diploma de premiu (cãci toti au fost premiati) cât si profesorii coordonatori ai elevilor.

„Avem Premiul I pentru poezie care merge la o elevã de la Scoala Berezeni, Premiul I – pentru basm, unei eleve de clasa a IX-a de la un Liceu din Iasi si o altã elevã de clasa a VI-a de la Scoala organizatoare, Premiul I – pentru povestire S.F. a unei fete de clasa a VIII-a, de la Scoala Floreni, Premiul I-pentru prozã scurtã S.F. pentru douã fetite de clasa a VI-a de la Liceul Murgeni, dar si premii II, III si mentiune pentru ceilalti tineri scriitori. Cel mai mult ne-a bucurat faptul cã, indiferent de situatia prin care trecem, elevii au fost foarte receptivi, activi si dornici sã participe la astfel de activitãti, pe care sper sã le pot organiza si în anii urmãtori, aducând la <<viatã>>, pe cei dinaintea noastrã.”, a declarat prof. Nelu Buta.