|

Acces mai bun la servicii medicale si medicamente pentru pacienti

MODIFICARE… Vasluienii cu afectiuni grave, pentru care nu pot fi asigurate servicii medicale în cadrul sistemului public de sãnãtate, vor putea beneficia de tratamente în strãinãtate sau asigurate de furnizorii privati de servicii medicale din România. Asta dupã ce Guvernul a aprobat joi o ordonantã care prevede reglementãri menite sã asigure un acces mai bun al pacientilor la servicii medicale si medicamente.

Printre mãsurile adoptate de Executiv, se numãrã extinderea exceptãrii temporare a obligetiei de platã a taxei clawback, de la 2 la 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru detinãtorii autorizatiilor de punere pe piatã a medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmã umanã. Prin aceastã mãsurã se asigurã continuitatea accesului la imunoglobulinã si prezenta pe piatã a medicamentelor derivate din sânge uman si plasmã umanã, medicamente care nu au alternativã terapeuticã.

Tratament la privat, decontat de CAS

O altã reglementare cuprinsã în actul normativ este menitã sã îmbunãtãteascã accesul pacientilor la serviciile medicale necesare. Astfel, pacientii cu afectiuni grave, pentru care nu pot fi asigurate servicii medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, pot beneficia de tratamente în strãinãtate sau asigurate de furnizorii privati de servicii medicale din România. Prin aceasta reglementare se creeazã cadrul legal în vederea modificãrii Ordinului 50/2004, astfel încât tratamentele acordate în unitãti spitalicesti din strãinãtate, precum si cele acordate de furnizorii privati de servicii medicale din România, sã fie suportate din Bugetul Ministerului Sãnãtãtii.

“Este important sã oferim pacientului acces la tratamente cu eliminarea unor costuri importante”

Sorina Pintea spune cã modificãrile au fost fãcute în beneficiul pacientilor. “Criteriile de selectare a furnizorului de servicii medicale pentru pacientii care nu pot fi tratati în sistemul public de sãnãtate vor fi aceleasi pentru furnizorii din strãinãtate si din tarã. Pacientilor cu afectiuni extrem de grave care au nevoie de tratamente pe care nu le putem asigura în sistemul public de sãnãtate, trebuie sã le acordãm sansa de a se putea trata si în România, nu doar în strãinãtate, dacã acest lucru este posibil. În primul rând, este important pentru cã oferim pacientului acces la tratamente cu eliminarea unor costuri importante, cum ar fi cele cu transportul si cazarea în strãinãtate. De asemenea, putem vorbi si de asigurarea unui confort al comunicãrii în aceeasi limbã în relatia pacient-personal medical, comunicarea medic-pacient fiind foarte importantã în rezolvarea problemelor de sãnãtate. Nu în ultimul rând, putem vorbi si de o economisire a unor sume importante, ceea ce ne va permite sã asigurãm accesul la tratamentele necesare pentru un numãr cât mai mare de pacienti”, a declarat Sorina Pintea, Ministrul Sãnãtãtii.