|

Actiunea „Foc de Artificii” continuã si anul acesta

CONTROL…An de an, în apropierea sãrbãtorilor de iarnã, politistii vasluieni se alãturã campaniei nationale „Foc de Artificii”, ce are ca scop descoperirea celor care folosesc ilegal materialele pirotehnice. Politistii atrag, încã o datã , atentia asupra pericolului la care se expun cei care folosesc aceste materiale dar si asupra consecintelor pe care le riscã persoanele care le folosesc ilegal. De asemenea, politistii vasluieni fac câteva recomandãri asupra modului de folosire a materialelor pirotehnice legale si atrag atentia pãrintilor sã-si vegheze îndeaproape copiii atunci când acestia folosesc astfel de materiale. Este cunoscut faptul cã, în fiecare an, la Unitatea de Primiri Urgente, ajung multe persoane cu rãni provocate de exploziile materialelor pirotehnice si, nu de putine ori, victime sunt copiii.

Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui continuã si în acest an actiunea nationalã “Foc de Artificii”, actiune pentru verificarea legalitãtii operatiunilor cu articole pirotehnice desfãsurate de persoanele fizice si juridice. Astfel, în perioada 19.11.2018 – 07.01.2019, politistii vasluieni actioneazã la nivel judetean, pentru prevenirea oricãror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. Sub coordonarea Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, politistii vor efectua verificãri si controale în complexele comerciale, piete si târgurile identificate pe raza judetului Vaslui, pentru verificarea legalitãtii operatiunilor de detinere si comercializare cãtre populatie sau persoane juridice a articolelor pirotehnice. Totodatã, vor fi desfãsurate activitãti informative si preventive în unitãtile scolare pentru constientizarea de cãtre elevi a riscurilor la care se expun cand folosesc articole pirotehnice ilegale sau nedestinate publicului larg. Conform legislatiei în vigoare, articolele pirotehnice de divertisment se clasificã: categoria 1 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintã un risc foarte scãzut, cu un nivel de zgomot neglijabil si care sunt destinate utilizãrii în spatii restrânse. Categoria 2, 3 si 4 – articole pirotehnice de divertisment destinate utilizãrii în exterior si exclusiv de cãtre pirotehnicieni. Politistii vasluieni reamintesc cã este interzisã detinerea, utilizarea si vânzarea cãtre publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 si 4, a articolelor pirotehnice de scenã si a a altor articole pirotehnice periculoase din motive de ordine si sigurantã publicã, securitate si pentru protectia mediului. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articole pirotehnice de divertisment numai cu luarea mãsurilor de protejare a personelor, bunurilor, materialelor, animalelor si a mediului. De asemenea, trebuie stiut cã nu este permisã folosirea articolelor pirotehnice în urmãtoarele situatii: între orele 24.00 si 06.00, cu exceptia evenimentelor de interes local, national sau international, în bazã aprobãrii autoritãtilor locale. La o distantã mai micã de 50 de metri de constructiile de locuinte cu pânã la 4 niveluri si la mai putin de 100 de metri fatã de cele cu 4 niveluri sau la o distantã mai mica de 500 de metri de instalatiile electrice de înaltã tensiune, de locurile de depozitare si livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalatiile de gaze. De asemenea, este interzisã folosirea la o distantã mai mica decât cea prevãzutã de reglamentãrile în vigoare pentru obiectivele chimice si petrochimice ori pentru alte obiective care prezintã pericol de incendiu sau explozie, în locurile în care existã riscul producerii de alunecãri de teren, avalanse sau cãderi de pietre, pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, pe aleile pietonale si în spatiile deschise cu aglomerãri de persoane, la o distantã mai micã de 500 de metri de pãduri. În conformitate cu legislatia în vigoare, este permisã organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 si 4 numai în conditiile în care existã acordul primãriei, al inspectoratului pentru situatii de urgentã judetean si avizul inspectoratului judetean de politie pe a cãrui razã se executã jocurile respective. Orice operatiune cu articole pirotehnice, efectuatã fãrã drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoria 1 si P1 cãtre persoane cu vârsta sub limita prevãzutã de lege, respectiv 18 ani, precum si comercializarea cãtre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de cãtre pirotehnicieni, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã.

Recomandãrile politistilor vasluieni

În perioada sãrbãtorilor de iarnã, recomandãm pãrintilor sã supravegheze copiii cu atentie, deoarece acestia pot fi expusi incidentelor survenite în urma folosirii necorespunzãtoare a obiectelor de distractie pe bazã de amestecuri pirotehnice. Toate articolele pirotehnice sunt imprevizibile si periculoase. Folosirea lor necesitã control si supraveghere, dar si responsabilitate sporitã în ceea ce tine de respectarea conditiilor esentiale de securitate. Produsele obtinute în rezultatul arderii acestora pot influenta dãunãtor mediul ambiant. Înainte de a folosi produsele pirotehnice, studiati atent instructiunile si mãsurile de securitate indicate pe ambalajul produsului. Vã recomandãm sã folositi cu multã atentie articolele pirotehnice, pentru a evita producerea unor incendii nedorite ori vãtãmãri corporale care ar putea sã umbreascã frumusetea sãrbãtorilor de iarnã.