|

Actiuni ale Politiei Locale Bârlad în perioada de crizã si instituirea Stãrii de Urgentã

PATRULE MIXTE… În perioada 23 – 29 martie, Politia LocalãBârlad a actionat în baza dispozitiilor prevãzute în actele normative si dispozitiile enuntate mai sus si a fost angrenatãîn cadrul activitãtilor organizate de Politia municipiului Bârlad.Au fost executate patrulãri si controale privind respectarea interdictiilor prevãzute în ordonantele militare, ocazie cu care au fost aplicate 121 de sanctiuni contraventionale, dintre care 18 avertismente si 103 amenzi, în valoare de 119.000 lei.

Zilnic au fost desemnati politisti locali care sã constituie patrule mixte, de ordine publicãsi sigurantã a traficului rutier, în vederea executãrii mãsurilor dispuse prin ordonantele militare. Politia Localã Bârlad a asigurat sprijin cu trei autospeciale, în vederea patrulãrii pe durata serviciului organizat în schimburi. Au fost verificate sesizãrile cetãtenilor si au fost executate activitãtile dispuse, prin prisma conducerii operationale a misiunilor. Independent, Politia Localã Bârlad a mai întreprins urmãtoarele actiuni:

Au fost verificate 151 persoane, fatã de care era dispusã mãsura autoizolãrii la domiciliu, pentru a stabili modul în care sunt respectate conditiile acestei mãsuri;

De trei ori pe zi, în intervalul de timp stabilit, politistii locali au însotit persoanalul din cadrul Directiei de Asistentã Socialã, pentru a distribui hrana cetãtenilor carantinati în spatiile de cazare amenajate în acest scop;

Începând cu data de 18 martie 2020, a fost asigurat sprijin personalului Directiei de Asistentã Socialã a Primãriei Bârlad, pentru verificãri la locuintele persoanelor semnalate cã au revenit la domiciliu din tãrile afectate de noul coronavirus, în scopul informãrii acestora cu privire la mãsurile de autoizolare;
În echipe mixte, politisti locali si personal al Directiei de Asistentã Socialã a Primãriei Bârlad, au fost distribuite materiale de igienã persoanelor care îndeplinesc conditiile necesare de a primi acestajutor si au fost distribuite alimente persoanelor în vârstã, izolate sau fãrã sprijin;
Politistii locali din cadrul Biroului Activitate Comercialã au instruit un numãr de 52 agenti economici referitor la mãsurile ce trebuie respectate, ca urmare a emiterii ordonantelor militare si hotãrârilor Comitetului Local pentru Situatii de Urgentã Bârlad; în acest sens au fost întocmite procese verbale în care au fost consemnate aspectele aduse la cunostintã;

Începând cu data de 11.03.2020 politistii locali au desfãsurat activitãti menite sã previnã rãspândirea noului coronavirus, prin recomandãri adresate cetãtenilor de a respecta distanta socialãsi a evita aglomerarea în incinta Primãriei Bârlad ori spatiile punctelor provizorii destinate încasãrii taxelor de la populatie;

Au fost transmise prin mijloace acustice mesaje de informare a populatiei, precum si recomandãri cu privire la restrictiile impuse de ordonantele militare;

Au fost executate patrulãri si controale privind respectarea interdictiilor prevãzute în ordonantele militare, ocazie cu care au fost aplicate 121 de sanctiuni contraventionale, dintre care 18 avertismente si 103 amenzi, în valoare de 119.000 lei;

Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boros, adreseazã multumiri cetãtenilor pentru dovada de întelegere manifestatã fatã de necesitatea restrângerii unor drepturi, în aceste momente grele pentru tarã.

„Recomandãm, totodatã, evitarea deplasãrilor care pot fi amânate, iar celor aflati în situatii de carantinã sau autoizolare le solicitãm ferm responsabilitate, calm si disponibilitate la dialog cu reprezentantii autoritãtilor, pentru a depãsi cât mai usor aceastã perioadã. Consider cã respectarea mãsurilor prevãzute în ordonantele militare ar reprezenta o dovadãde respect si solidaritate cu personalul medical, fortele de ordine, personalul din cadrul Directiei de Asistentã Socialã sau alte categorii socio-profesionale aflate zilele acestea în prima linie a luptei cu noul coronavirus”, a declarat primarul Dumitru Boros.