|

Acuzatii grave la adresa Primãriei Vaslui: “S-a organizat o mascaradã, vasluienii riscã fie dati afarã din case”

PUSI LA CHELTUIELI… Rãzboiul dintre locatarii asociatiei 24 din Vaslui si conducerea acesteia continuã si dupã Adunarea Generalã a proprietarilor, care a avut loc la sfârsitul sãptãmânii trecute. “O mascaradã orchestratã de cei care au condus si vor sã conducã în continuare asociatia, pentru a îngropa neregulile fãcute în ultimii ani”, spune Ioan Aionoaie, unul dintre locatarii asociatiei. Acesta spune cã Primãria Vaslui n-ar fi chiar strãinã de ce se întâmplã la asociatia nr. 24, dar cu toate astea refuzã sã trimitã în control Serviciul de Audit Public Intern. “În luna noiembrie, anul trecut, am depus la primãrie o solicitare prin care am cerut compartimentelor specializate sã verifice activitatea asociatiei, dar nici pânã azi nu s-a fãcut controlul. Oamenii care au avut datorii la asociatie au fost pusi sã semneze un angajament de platã. Oamenii trebuie sã stie cã aceste debite se prescriu, dar dacã prescriptia este întreruptã prin recunoasterea debitului, vor putea fi dati în judecatã si executati. Vasluienii sã aibã grijã pentru cã se folosesc aceleasi metode ca în cazul Termica”, a mai spus Ioan Aionoaie.

Datoriile de peste 260.000 de lei la Finante, contractul cu firma de cablu-tv în urma cãruia a fost montatã o antenã 3G pe bloc, dar si faptul cã asociatia nu are un cont propriu, au fost doar câteva dintre subiectele discutate la Adunarea Generalã a proprietarilor Asociatiei nr. 24 din Vaslui, organizatã la sfârsitul sãptãmânii trecute. O sedintã la care au participat proprietarii de apartamente, conducerea asociatiei, dar si mai multi reprezentanti ai Primãriei Vaslui.

Semnarea recunoasterii debitului anuleazã prescrierea lui

Despre legalitatea acestei sedinte si despre mãsurile care s-au luat acolo ne-a vorbit Ioan Aionoaie, unul dintre cei câtiva zeci de participanti. “Adunarea generalã a proprietarilor Asociatiei nr. 24 din 13 februarie 2020 a fost o mascaradã orchestratã de cei care au condus si vor sã conducã prin complicitatea Primãriei Vaslui. Reprezentanti ai Directiei de Gospodãrire Urbanã, ai Aquavas, secretarul primãriei, soti, prieteni ai celor din conducerea asociatiei, cu totii au fost prezenti în salã alaturi de cei care au semnat procesul verbal. Asta cu toate cã legea dispune ca la adunãrile generale ale asociatiilor de proprietari sã participe doar proprietarii. Cine le-a invitat si cu ce scop au venit aceste persoane la sedintã, nimeni nu stie. În plus, de prezenta si de semnãturile convocatorului s-au ocupat persoane care nu erau membri ai asociatiei de proprietari, respectiv “administratorul” cu domiciliul într-o vilã si secretarul Primãriei Vaslui care de profesie este jurist si cunoaste legea de functionare a asociatiilor de proprietari. Printre multele minciuni spuse prin citirea unor hârtii pe care le-am cerut în mod oficial, a apãrut ideea semnãrii unor angajamente de platã de cãtre restantieri. Prin aceastã viclenie, unii din conducerea asociatiei vor sã-si ascundã incompetenta si neglijenta în serviciu. Debitul asociatiei de 260.000 lei trebuie pus pe seama celor care au condus asociatia dupã bunul lor plac si nu dupã legea 196/2018 si Codului de Procedurã Civilã. Potrivit legii, administratorul este obligat sã notifice, în scris, proprietarul cu plãti restante, sã înstiinteze presedintele si comitetul executiv, iar acestia au dreptul, ca reprezentanti ai asociatiei, sã actioneze în instantã proprietarul vinovat de neplata cotelor de contributie în mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 de zile de la afisarea listelor, informând membrii asociatiei prin afisare la avizier. Cei din conducerea Asociatiei nr. 24 nu au fãcut asa ceva niciodatã, iar acum încearcã sã mintã oamenii cã acest debit va fi plãtit de rãu-platnicii care vor semna angajamente de platã prin aceleasi metode ca la Termica. Nu vor reusi, întrucât aceste debite sunt prescrise si nu au sorti de izbândã în instantã. Însã dacã prescriptia este întreruptã prin recunoasterea debitului, cei care au semnat angajamentele de platã vor fi dati în judecatã si executati. Autoritãtile Administratiei Publice Locale au drept de preemptiune asupra locuintelor aflate în procedurã de executare silitã pentru recuperarea datoriilor proprietarilor, locuinte care pot fi ca locuinte sociale, proprietarii executati silit având prioritate la repartizarea acestora, dacã îndeplinesc conditiile de acces la locuintele sociale. Oare chiar atât atât de mare poate fi viclenia si cinismul unor incompetenti care conduc asociatiile de proprietari sprijiniti de autoritãtile Administratiei Locale?” se întreabã Ioan Aionoaie.

Rãspunsurile Primãriei Vaslui, pline de agramatisme

În ultimele patru luni, proprietarii de apartamente din zona Gãrii au tot atras atentia asupra situatiei financiare a Asociatiei nr. 24, inclusiv la Primãria Vaslui. În data de 11 noiembrie, Serviciului de Audit Public Intern a rãspuns solicitãrii locatarilor, printr-o adresã presãratã cu greseli gramaticale. Angajatii primãriei i-au asigurat cã un control la asociatia respectivã se va face “în cel mai scurt timp”. În continuare, vom redacta rãspunsul Primãriei Vaslui asa cum a fost scris: “În atentia domnului Ioan Aionoaie, ca urmare a adresei dumneavoastrã nr. 83***/07/10/2019 vã aducem la cunostiintã cã am luat act de cele sesizate de cãtre dumneavoastrã, iar aceste astecte vor constitui obiectul unei misiuni de audit adhoc care v-a fi planificatã în cel mai scurt timp posibil.” E inutil sã mentionãm cã nici dupã patru luni de la acest rãspuns plin de greseli gramaticale, niciun organ de control al Primãriei Vaslui nu a trecut pragul Asociatiei nr. 24.

“Aceste asociatii sunt pentru folosul unui grup restrâns de persoane”

Desi legea obligã asociatiile de locatari sã aibã propriul cont bancar, acest lucru nu se întâmpla la Asociatia nr. 24 din Vaslui. “Aceste asociatii de proprietari sunt obligate de articolul 20 din legea 196/2018 sã aibã cont bancar în vederea plãtilor cheltuielilor, cont care se comunicã tuturor proprietarilor prin afisare la avizier. Dacã ar respecta legea privind fiscalizarea, cei cãrora le place sã conducã aceste asociatii ar fugi ca potârnichile întrucât nu ar mai putea sã facã ce vor cu banii prin emiterea unor chitante care se pot pierde. În cazul asociatiei noastre trebuie spus cã si asupra proprietarilor fãrã restante planeazã anumite riscuri de a plãti cele 260.000 lei debit cãtre A.N.A.F., institutie care nu a întreprins nimic pânã acum împotriva conducerii asociatiilor. În astfel de cazuri, se putea merge inclusiv cu declansarea procedurii de insolventã. Am solicitat organelor competente, în spetã Primãriei Vaslui, sã comunice atestatul administratorului si sã sanctioneze cu amendã persoanele responsabile care nu au atestat sau cont bancar, apa cum spune legea. Degeaba, se pare cã bugetul local nu are nevoie de bani de la cei fãrã lege. Aceste asociatii sunt pentru folosul unui grup restrâns de persoane. Dacã s-ar desfiinta, oamenii cred cã ar sta mai linistiti si ar putea sã se gospodãreascã si singuri, fãrã sã plãteascã sume mari de bani în folosul altora. Cel putin în cazul meu, nu voi mai plãti nimic pânã când Asociatia nr. 24 nu are casã de marcat si cont bancar. Acesti bani pe care vasluienii îi plãtesc la asociatii trebuie scosi la luminã, iar încasãrile sã fie fiscalizate, asa cum spune legea”, a mai declarat Ioan Aionoaie.