|

Acuzatii grave la Transurb: “se iau mãsuri discriminatorii si se plãtesc polite”

COVID 19 A DECLANSAT SCANDAL LA TRANSURB

NEMULTUMIRI… Decizia conducerii Transurb de a bãga în somaj tehnic anumiti angajati adânceste conflictul de muncã cu sindicatul Liber si Independent. Nemultumiti de faptul cã membrii conducerii nu au tinut cont de criteriile propuse de sindicat pentru suspendarea celor 34 de angajati, acestia au transmis un comunicat prin care îsi prezintã pozitia cu privire la situatia creatã: “La aceastã orã, când toatã omenirea încearcã sã gãseascã solutii pentru a depãsi aceastã pandemie, la noi în unitate se plãtesc polite si se iau decizii care încalcã legea si normele de sãnãtate si securitate în muncã. Unii salariati sunt trimisi obligatoriu în somaj, altii sunt obligati sã lucreze, fãrã a avea asigurate conditiile de securitate în muncã. Nu este posibil ca unii sã fie în somaj, iar alti salariati sã cumuleze salariul cu pensia sau sã aibã si alt loc de muncã”. De asemenea, sindicalistii spun cã “dacã în aceastã perioadã nu putem sã protestãm din cauza stãrii de urgentã, asta nu înseamnã cã, în viitor, nu o vom face. La câtã tensiune s-a acumulat în ultima perioadã, îl asigurãm pe domnul primar cã vom fi în numãr foarte mare si cu multe vuvuzele”.

Consiliul de Aministratie al serviciului de transport public local, Transurb, a decis, zilele trecute, reducerea activitãtii pe perioada stãrii de urgentã, precum si suspendarea contractelor de muncã ale unui numãr de 34 de salariati, urmând ca “situatia nominalã a celor care vor întrerupe activitatea sã fie stabilitã de cãtre conducerea executivã a societãtii, ca urmare a consultãrii Sindicatului reprezentativ”. Într-o adresã trimisã conducerii societãtii, liderul sindicatului a propus sapte criterii în functie de care se pot face suspendãrile: “rezultatele obtinute si competenta profesionalã, persoanele care cumuleazã pensia cu salariul, persoanele care îndeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de vârstã, persoanele care îndeplinesc conditiile de pensionare anticipatã, persoanele care îndeplinesc conditiile de pensionare anticipat partialã, se va înceta cumulul de functii, functiile cumulate devenind disponibile si dupã caz, anulate. Se au în vedere si persoanele care realizeazã venituri din alte activitãti, persoanele care nu au copii sau pãrinti în întretinere”. De asemenea, acestia propusese sã reducã sãptãmâna de lucru de la cinci la patru zile, acordând, astfel, câte o zi de concediu fãrã platã pentru toti salariatii, fãrã nicio declaratie.

“Dialogul cu sindicatul este doar de fatadã. Se plãtesc polite”

Conducerea nu a tinut cont de criteriile propuse de sindicat si a decis, însã, sã renunte la taxatoare: “salariatii cãrora le vor fi suspendate contractele individuale de muncã (toate taxatoarele, zece soferi, doi angajati din atelierul de reparatie si unul din cadrul personalului TESA), beneficiazã de o indemnizatie de 75% din salariul de bazã corespunzãtor locului de muncã ocupat si se suportã din bugetul asigurãrilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din câstigul salarial mediu brut prevãzut de legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2020″, se aratã într-o informare adresatã salariatilor Transurb. Printr-un comunicat de presã, sindicalistii au transmis cã “angajatii S.C. Transurb S.A. Vaslui sunt indignati de modul în care sunt tratati de cãtre Consiliul de Administratie si de cãtre doamna Director. Nu se tine cont de lege si se iau mãsuri discriminatorii, dialogul cu sindicatul este doar de fatadã, netinându-se cont de dorinta oamenilor. Am informat autoritãtile locale despre abuzurile, discriminãrile si nerespectarea legii cu privire la gestionarea banului public, dar nu s-au luat mãsuri. La aceastã orã, când toatã omenirea încearcã sã gãseascã solutii pentru a depãsi aceastã pandemie, la noi în unitate se plãtesc polite si se iau decizii care încalcã legea si normele de sãnãtate si securitate în muncã. Unii salariati sunt trimisi obligatoriu în somaj, altii sunt obligati sã lucreze, fãrã a avea asigurate conditiile de securitate în muncã. Nu este posibil ca unii sã fie în somaj, iar alti salariati sã cumuleze salariul cu pensia sau sã aibã si alt loc de muncã. Autoritãtile locale trebuie sã intervinã urgent si sã ia mãsuri pentru protejarea angajatilor si buna gestionare a banului public. Noi, plãtitori de taxe si impozite, dorim sã ni se respecte drepturile prevãzute de lege”.

Sindicalistii se gândesc la un nou protest cu vuvuzele dupã încheierea stãrii de urgentã

De asemenea, sindicalistii au fãcut referire si la alte hotãrâri luate de conducerea societãtii Transurb: “prin hotãrârile luate de Consiliul de Administratie, s-au adus prejudicii societãtii, începând cu troleibuzele cumpãrate si nepuse în circulatie, acordarea de drepturi necuvenite unor angajati (scoase la ivealã de Directia Generalã Regionalã a Finantelor Publice Iasi) si terminând cu deciziile contestate de angajati si cîstigate în instantã. Domnul Liviu Maties, jurist în cadrul societãtii si secretarul Consiliului de Administratie, de unde este si remunerat, minte cu nerusinare, dar rând pe rând pierde toate procesele (puteti vedea contractul de cumpãrare ale troleibuzelor, deciziile de desfacere ale Contractelor Individuale de Muncã ale angajatilor si notele de serviciu contestate). Dacã în aceastã perioadã nu putem sã protestãm din cauza stãrii de urgentã, asta nu înseamnã cã, în viitor, nu o vom face. La câtã tensiune s-a acumulat în ultima perioadã, îl asigurãm pe domnul Primar cã vom fi în numãr foarte mare si cu multe vuvuzele”.