|

AJOFM Vaslui primeste cereri pentru acordarea somajului tehnic

PRECIZÃRI… Au apãrut o serie de precizãri legate de modificãrile aduse OUG 32/2020, publicate în Monitorul Oficial al României nr.260, din 30 martie a.c., mai ales cã secretarul de stat din Ministerul Muncii, Tudor Polak, a venit cu tot felul de informatii, în ultimele zile, despre aceste modificãri. Multi patroni de firme s-au întrebat în aceastã perioadã cine are dreptul sã aplice somajul tehnic. Autoritãtile prezintã si acele situatii în care firmele pot solicita somaj tehnic. Conditiile de acordare a somajului tehnic sunt urmãtoarele: angajatorii care reduc sau întrerup activitatea total sau partial; pe perioada stãrii de urgentã decretate prin Decretul nr. 195/2020; pe baza declaratiei pe propria rãspunere a angajatorului. Sunt eliminate situatile de necesitate pentru detinerea Certificatului de Situatii de Urgentã, cât si conditionãrile de indicatori financiari sau limitarea în functie de numãrul de salariati.

Cum se acordã somajul tehnic?, se întreabã cei mai multi angajatori. Conform AJOFM Vaslui, în prima etapã se trece la „Suspendarea contractelor individuale de muncã ale salariatilor, în conformitate cu dispozitiile art. 52, alin. (1), lit. (c din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii si operarea acestora în REVISAL, urmând ca în etapa 2 sã se solicite indemnizatia de somaj tehnic, prin depunerea la AJOFM Vaslui a documentelor la adresa de email: vaslui@anofm.gov.ro“. Documenetele se depun începând cu data de 1 aprilie 2020, pentru perioada 16-31 martie 2020, si 1 mai 2020, pentru perioada 1-16 aprilie 2020. Cererea pentru acordarea indemnizatiei se depune electronic la AJOFM Vaslui, pe adresa vaslui@anofm.gov, însotitã de lista persoanelor beneficiare si declaratia pe propria rãspundere semnatã si asumatã de cãtre reprezentantul legal. Plata sumei din bugetul asigurãrilor de somaj se face în baza cererii depuse, în cel mult 15 zile de la depunerea cererii. Angajatorul trebuie sã plãteascã indemnizatia cãtre salariat în termen de maxim 3 zile lucrãtoare de la încasarea acesteia.

Sunt si situatii în care nu se acordã somajul tehnic, precizeazã AJOFM Vaslui

Apar, cu aceastã ocazie, si unele reglementãri suplimentare. Astfel, angajatul care are mai multe CIM (cabinete de medicinã individualã, n.r.), din care cel putin unul cu normã întreagã este activ pe perioada stãrii de urgentã, nu beneficiazã de indemnizatie; angajatul care are mai multe CIM si toate suspendate, beneficiazã de indeminzatie la contractul cel mai avantajos; dacã bugetul angajatorului permite, indemnizatia poate fi suplimentatã de angajator cu diferenta de pânã la minimum de 75% din salariul de bazã brut. „Urmãtoarele categorii de persoane fizice sau juridice se vor adresa Agentiei Judetene pentru Plãti si Inspectie Socialã Vaslui pentru obtinerea informatiilor referitoare la plata indemnizatiei de sprijin: Persoane fizice autorizate: Întreprinderi individuale si familiale, profesii liberale; Structuri sportive (persoane care îsi desfãsoarã activitatea în baza contractului de activitate sportivã); Persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturi conexe; Personalul încadrat în muncã la un angajator prin altã modalitate prevãzutã de lege (de exemplu conventii civile). Sunt puse la dispozitie si la urmãtoarele numere de telefon: 0770/583.731, 0770/580.648, 0770/590.870, 0768/145.553.

Modificãri ale Legii 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã

Conform art. 12 din OUG 32/2020, pe perioada stãrii de urgentã instituite prin Decretul nr. 195/2020, somerii indemnizati si neindemnizati nu se mai prezintã la vizele sau la sesiunile de consiliere programate. Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 0733/975.397, 0752/081.397, pe site-ul institutiei sau pe pagina de Facebook a AJOFM Vaslui.