|

Ajutoare rambursabile si nerambursabile pentru membrii CARP Bârlad! (FACSIMIL)

GEST UMANITAR… Conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” din Bârlad oferã ajutoare bãnesti, rambursabile si nerambursabile, cu ocazia sãrbãtorilor de Florii si Paste. Important pentru membrii care au dreptul, conform criteriilor, la ajutoare nerambursabile, este faptul cã acest ajutor este 10% din fondul cotizant, dar nu mai mult de 50 de lei si nici mai putin de 20 de lei, iar ajutorul la care are dreptul membrul respectiv intrã în fondul cotizant, iar dupã ridicarea stãrii de urgentã poate fi ridicat. Mãsura vine în contextul evitãrii aglomeratiei si pentru protejarea membrilor cotizanti de epidemia de coronavirus.

Cu ocazia Sãrbãtorilor Pascale si Rusaliilor, Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad acordã, în aceastã perioadã criticã pentru tot mai multi români, ajutoare nerambursabile în valoare totalã de 200.000 lei. Vor fi acordate 2.000 de ajutoare în mediul urban si 2.000 de ajutoare în mediul rural, din care 100.000 lei membrilor de la sediul asociatiei si 100.000 lei membrilor Sucursalelor.

„Se acordã un ajutor nerambursabil în valoare de 10% din valoarea fondului cotizant, dar nu mai mult de 50 lei si nu mai putin de 20 lei, iar banii vor fi depusi la fondul cotizant al fiecãrui beneficiar si se vor restitui la cererea acestuia, dupã ridicarea Stãrii de Urgentã. Conform Hotãrârii Consiliului Director, conditiile de eligibilitate sunt: vechime în asociatie de minim 36 luni; plata la zi a datoriilor (plata cotizatiei si a contributiei la zi); sã nu fie încadrat la pozitia “rãu platnic”; valoarea cumulatã a ajutoarelor nerambursabile sã nu depãseascã 50% din valoarea fondului cotizant; sã nu fi beneficiat de niciun ajutor nerambursabil în ultimii 3 ani (pe bazã de anchetã socialã, cu ocazia unor zile Iaice sau religioase, cotã parte tratament, aniversarea nuntii de aur, a zilei persoanelor vârstnice si a celor de fidelitate); Acordarea fiecãrui ajutor sã se facã în raport de vechimea în asociatie în ordine descrescãtoare, de la vechimea mai mare spre vechimea mai micã.

Aceste conditii trebuie sã fie cumulative, în sensul cã neîndeplinirea uneia dintre ele atrage în mod automat imposibilitatea acordãrii unui asemenea ajutor.”, mentioneazã presedintele CARP Bârlad, magistrat pensionar Mihai Nicolae.

Noutate: anul acesta se acordã si ajutoare rambursabile!

Conducerea Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad, prin presedinte, magistrat pensionar Mihai Nicolaie, anuntã cã acordã doar membrilor buni platnici ajutoare rambursabile sub formã de împrumut, cu dobânzi reduse la 5 – 7%, pânã la de 6 ori fondul cotizant. „Este o mãsurã care vine în sprijinul membrilor confruntati cu probleme deosebite. Un membru poate aplica pentru ajutor rambursabil în valoare maximã de 30.000 lei.”, a precizat presedintele Mihai Nicolae.

AJUTOARELE RAMBURSABILE SUB FORMĂ DE ÎMPRUMUT CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE ȘI RUSALIILOR

AJUTOARELE NERAMBURSABILE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE ȘI RUSALIILOR