|

Ajutoarele de deces acordate de CARP Bârlad, mãrite de la 1 ianuarie! (FOTO)

MAJORARE…Una din facilitãtile de care se pot bucura membrii Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,Elena Cuza’’ din Bârlad o reprezintã ajutoarele de deces. Din dorinta de a îmbunãtãti constant serviciile pe care le oferã membrilor, conducerea Casei a stabilit, încã din anul 2019, o serie de obiective prin care asociatia sã se dezvolte și totodatã sã se respecte o serie de standarde.

Prezentarea acestor obiective a fost fãcutã în cadrul Adunãrii Generale a Reprezentantilor Membrilor Casei de Ajutor Reciproc, la data de 2 martie 2019, la Centrul Socio-Cultural Zorleni. Printre aceste obiective s-a aflat și creșterea ajutorului de deces cu 10%-15% începând cu data de 1 ianuarie 2020. Oficial, posibilitatea atingerii acestui obiectiv a fost confirmatã prin Hotãrârea Consiliului Director nr. 9 din 26 noiembrie. Așadar, toti membrii care respectã conditiile de acordare a ajutorului de deces vor fi întâmpinati la debutul Noului An de un cuantum mãrit al acestei sume. „Vã reamintim cã respectarea conditiilor constã în achitarea lunarã a contributiei de deces în valoare de 4 lei, a cotizatiei lunare ce reprezintã 1% din veniturile lunare în cazul salariatilor și pensionarilor, iar în cazul persoanelor fãrã venit sau cu venituri ocazionale valoarea minimã este de 5 lei pe lunã. Vã rugãm sã tineti cont de faptul cã în cazul în care plata contributiei sau a cotizatiei nu se face pe o perioadã mai mare de 6 luni, aceasta va avea ca urmare încetarea calitãtii de membru și implicit pierderea ajutorului de deces. Vechimea de peste 30 de ani a membrilor va fi rãsplãtitã cu acordarea a 60 de lei (modificatã de la 50 lei), pentru fiecare an împlinit. Vã prezentãm grilele din anii 2016 și 2020 pentru a putea observa toate modificãrile stabilite”, a precizat Mihai Nicolae, presedintele CARP Bârlad.