|

Alegerile de la Osesti, supervizate de Institutia Prefectului Vaslui!

PREGÃTIRI… Dupã ce, în urmã cu un an de zile, Grigore Lefter a fost obligat sã renunte la postul de primar al comunei Osesti, încep din nou sã se audã, pe ulite, sloganuri electorale. Mai exact, în acest sfârsit de sãptãmânã va începe campania electoralã pentru alegerea noului primar al comunei. Si nu oricum. Începerea acestei campanii, precum si derularea ei, au fost coordonate de Institutia Prefectului Vaslui. Astfel, s-a asigurat îndeplinirea tuturor termenelor, completarea documentatiei si asigurarea tipãririi buletinelor de vot, printre altele. Asadar, osestenii vor fi din nou asaltati cu slogane electorale si promisiuni, pânã în ziua de 5 noiembrie, când acestia îsi vor alege “liderul” pentru urmãtorii ani. “În contextul în care duminicã, 22 octombrie a.c., începe campania electoralã pentru alegerea unui nou primar în comuna Osesti, prefectul Eduard-Andrei Popica s-a asigurat cã toate activitãtile sunt îndeplinite conform termenelor cuprinse în Calendarul electoral, aprobat prin Hotãrâre de Guvern. A fost întocmitã documentatia privind achizitia de servicii tipografice si servicii conexe pentru tipãrirea buletinelor de vot si a fost asiguratã hârtia necesarã tipãririi acestora. De asemenea, au fost confectionate stampilele de control ale sectiilor de votare si au fost aduse la cunostintã publicã semnele electorale ale partidelor politice care participã la alegerile partiale. Au fost stabilite locurile speciale pentru afisaj electoral si au fost amplasate panouri electorale în cadrul acestora. În perioada urmãtoare se va întocmi macheta buletinului de vot care va fi folositã la alegerile partiale pentru primar din comuna Osesti, din 5 noiembrie, si se va încheia contractul de tipãrire a buletinelor de vot. Pentru planificarea, organizarea si coordonarea activitãtilor din domeniul ordinii si sigurantei publice, la nivelul Institutiei Prefectului-judetul Vaslui a fost realizat un Plan de mãsuri care vizeazã atât perioada premergãtoare, cât si cea în care se desfãsoarã alegerile locale partiale.”, au declarat cei de la Institutia Prefectului Vaslui, într-un comunicat de presã. (Andrei Manolachi)