|

Amenintarea coronavirusului peste judetul Vaslui, autoritãtile se mobilizeazã la maxim!

ALERTÃ GENERALÃ… Prefectul Mircea Gologan a discutat, ieri, în prezenta directorilor de deconcentrate din judetul Vaslui, despre ceea ce trebuie fãcut în plan institutional, în situatia în care se confirmã posibile cazuri de coronavirus în zona noastrã. Mihaela Vlada, directorul executiv al Directiei de Sãnãtate Publicã (DSP) Vaslui, a transmis populatiei sã solicite interventia Directiei de Sãnãtate Publicã judetene, în cazul în care au certitudinea cã vecinii, rudele sau prietenii sunt veniti din zonele nominalizate de Ministerul Sãnãtãtii ca fiind zone de risc. DSP si Prefectura Vaslui îndeamnã la apelarea unitãtilor sanitare doar în cazul în care apar elemente ale tabloului clinic specific infectiilor respiratorii si solicitã populatiei sã respecte recomandãrile venite din surse oficiale ale Ministerului Sãnãtãtii si ale Directiei de Sãnãtate Publicã, tinând cont de contextul epidemiologic actual.

La sedinta de ieri a Colegiului Prefectural, în care s-au discutat multe probleme la zi, au participat cei doi subprefecti, Dumitru Ciomaga si Narcis Poianã. Col. Mihai Ciprian Mitrea, inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã “Podul Înalt” al judetului Vaslui (ISU), a prezentat activitatea privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentã din judetul Vaslui, în anul 2019, având în vedere provocãrile care le stau în fatã celor de la ISU. Alin Dan Trifu, director al Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Vaslui, a prezentat implementarea Programului National de Dezvoltare Ruralã (PNDR) 2014-2020 (stadiul de implementare, proiecte depuse/ contracte în anii 2018-2019, problematica depunerii, contracte proiecte, sesiuni de proiecte în anul 2019 etc.). Dar, cea mai gravã problemã, pentru care toate institutiile deconcentrate trebuie sã facã front comun pentru a-i face fatã în perioada imediat urmãtoare, a fost cea legatã de amenintarea îmbolnãvirilor cu coronavirus. „Vocea Unicã în materie de epidemiologie si Coronavirus este Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui si toate informatiile privind evolutia acestei situatii o va da Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui”, a transmis prefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan. Ministerul Sãnãtãtii a emis, ieri, Ordinul ministrului Sãnãtãtii pentru instituirea mãsurii de carantinã a persoanelor în situatia de urgentã de sãnãtate publicã internationalã determinatã de infectarea cu COVID-19 si stabilirea unor mãsuri în vederea prevenirii si limitãrii efectelor epidemiei.

Vasluienii care se întorc în aceste zile din Italia vor sta 14 zile în carantinã

Conform documentului, se instituie mãsura de carantinã pentru toate persoanele asimptomatice care se întorc din zonele cu transmitere comunitarã extinsã. Carantina va dura o perioadã de 14 zile si va fi organizatã în spatii special amenajate. De asemenea, persoanele care au cãlãtorit în ultimele 14 zile în localitãti din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitarã extinsã, se vor autoizola la domiciliu 14 zile, timp în care vor fi monitorizate de cãtre directiile de sãnãtate publicã si prin intermediul medicului de familie. Mãsura se aplicã si membrilor de familie care locuiesc la acelasi domiciliu. Persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu li se vor pune la dispozitie informatii detaliate referitoare la mãsurile de igienã individualã ce trebuie respectate în caz de epidemie. Pânã în prezent, persoanele care vin din China continentala-Provincia Hubei(inclusiv orasul Wuhan), orasele Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou din Provincia Zhejiangsau din una din cele 12 localitãti din Italia intrã în carantinã timp de 14 zile, în spatii special destinate în acest scop, imediat dupã revenirea în România. De asemenea, persoanele din alte provincii/orase din China continentalã si din alte localitãti din Regiunile Lombardia si Veneto intrã în auto-izolare la domiciliu, timp de 14 zile, imediat dupa revenirea în România. La intrarea în carantinã se efectueazã un test pentru COVID-19 persoanelor asimptomatice venite din zonele afectate. În scopul asigurãrii asistentei medicale a persoanelor carantinate, directiile de sãnãtate publicã judetene si cea a municipiului Bucuresti nominalizeazã unitatile sanitare responsabile de pe raza judetului.

Cei care intrã în carantinã vor primi bani de la stat, anuntã prefectul judetului

Persoanele pentru care se stabileste mãsura de carantinare în spatiile special amenajate sau izolare la domiciliu au dreptul la concediu medical conform OUG 158 din 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurãri sociale de sãnãtate, a mai spus prefectul Gologan. Persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definitiei de caz si care se prezintã la o unitate sanitarã, rãmân în aceastã unitate, în izolare, li se recolteazã o probã care va fi transportatã la cel mai apropiat centru de testare în regim de urgentã. În cazul în care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat la cea mai apropiatã sectie/spital de boli infectioase. Persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definitiei de caz, vor fi izolate în sectiile/spitalele de boli infectioase unde li se vor recolta probe respiratorii, conform metodologiei de supraveghere in vigoare, aflata pe site-ul INSP-CNSCBT. Transportul probelor recoltate se va face în aceleasi conditii de sigurantã ca si probele de gripã si testarea se va face la cel mai apropiat laborator sectiile/spitalele de boli infectioase. Iesirea din carantinã dupã o perioadã de 14 zile, cât si la externarea din spital dacã pacientul este clinic sãnãtos se va face dupã efectuarea a 2 teste negative pentru COVID-19 efectuate la un interval minim de 24 ore. Directia de Sãnãtate Publicã judeteanã si cea a municipiului Bucuresti comunicã administratorului centrului de carantinã încheierea perioadei de carantinare si se deplaseazã pentru eliberarea avizelor epidemiologice. Dezinfectia spatiilor de carantinare se efectueazã de cãtre administratorul centrului sub îndrumarea Directiei de Sãnãtate Publicã, dupã ce persoana/persoanele vor pãrãsi spatiul. În functie de evolutia situatiei epidemiologice si confirmarea a mai mult de trei cazuri de infectie cu noul coronavirus, cu legãturã epidemiologicã între ele, în aceeasi comunitate se poate decide declararea carantinei într-o comunitate.