|

Amenzi grele aplicate de Garda de Mediu Galaţi pentru gunoiul aruncat aiurea în mediul rural

Garda de Mediu Galaţi a dat amenzi de zeci de mii de lei primăriilor din judeţul Galaţi pentru că a găsit mormane de gunoaie aruncate aiurea pe domeniul public în aproape toate localităţile în care comisarii Gărzii de Mediu au ajuns în control.

De exemplu, în data de 28 aprilie 2020, o echipa de comisari s-a deplasat în comuna Frumuşiţa, pentru a verifica salubrizarea localităţii, a căilor de comunicaţii şi a rigolelor de ape pluviale. În câteva zone ale localităţii, comisarii au găsit depozitări necontrolate de deşeuri menajere pe domeniul public, deşeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, sticlă), resturi vegetale. “Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri de eliminare a depozitărilor necontrolate de deşeuri, de pe raza UAT şi transportarea acestora la un depozit de deşeuri conform, respectiv interzicerea depozitării/abandonării deşeurilor de orice fel în zonele identificate, cât şi în alte zone ale UAT-ului. A fost aplicată sancţiunea contravenţională de 15.000 lei”, se arată într-o informare a comisarilor de mediu gălăţeni.

Tot în luna aprilie controalele au ajuns şi în comuna Cuca. Controlul s-a finalizat în data de 08 mai 2020 constatându-se că UAT Cuca a realizat doar parţial măsurile stabilite la controlul anterior. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri de eliminare a depozitărilor necontrolate de deşeuri. A fost aplicat un avertisment pentru nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite la controlul anterior, dar şi o sanctiune contravenţională în valoare de 10.000 lei.

La Munteni, Garda de Mediu Galaţi a efectuat un control, în perioada 04-05.05.2020, la o fermă de creştere a porcilor care are o capacitate de producţie de 12.500 capete/ciclu, având la momentul controlului un efectiv de 2.000 capete. Comisarii au constatat că operatorul economic nu deţine Autorizaţie Integrată de Mediu. Pentru neconformitatile constatate au fost dispuse măsuri de solicitare şi obţinere a Autorizaţiei Integrate de Mediu şi reamplasarea în condiţii optime a punctului de colectare a deşeurilor rezultate din activitate. A fost aplicată şi o sancţiune contravenţionala în valoare de 50.000 lei. …https://www.monitoruldegalati.ro/evenimente/amenzi-grele-aplicate-de-garda-de-mediu-galati-pentru-gunoiul-aruncat-aiurea-in-mediul-rural.html