|

Angajãri masive la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui

ÎN CÃUTÃRI… Se fac, din nou, angajãri la Spitalul Judetean din Vaslui. 14 posturi au fost scoase la concurs, de curând, în sectorul în care unitatea medicalã are cel  mai însemnat deficit de oameni.

Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui doreste sã-si completeze echipa medicalã, potrivit unui anunt publicat, ieri, pe internet. Nu mai putin de 14 posturi de medici sunt scoase la concurs, dupã cum urmeazã: un post, normã întreagã, de medic confirmat în specialitatea Cardiologie, pentru Sectia Cardiologie; un post, normã întreagã, de medic confirmat în specialitatea Psihiatrie pediatricã, pentru Centrul de Sãnãtate Mintalã copii; un post, normã întreagã, de medic confirmat in specialitatea Sãnãtate publicã si management pentru Serviciul de Management al Calitãtii Serviciilor Medicale; un post, normã întreagã, de medic confirmat în specialitatea Medicinã de urgentã pentru UPU-SMURD; un post, normã întreagã, de medic confirmat în specialitatea Medicinã sportivã pentru Cabinetul de medicinã sportivã; un post, normã întreaga, de medic confirmat în specialitatea Neonatologie, pentru Sectia Neonatologie; douã posturi, normã întreagã, de medici confirmati în specialitatea Radiologie si imagisticã medicalã, pentru Laborator Radiologie si Imagisticã Medicalã -cu un punct de lucru în pavilionul în care functioneazã Sectia pneumologie si un Compartiment CT; un post, normã întreagã, de medic confirmat în specialitatea Chirurgie generalã pentru Sectia Chirurgie generalã; un post, normã întreagã, de medic confirmat în specialitatea Pediatrie pentru Sectia Pediatrie; un post, normã întreagã, de medic confirmat în specialitatea Obstetricã ginecologie la Cabinetul de Planificare familialã; un post, normã întreagã, de medic specialist confirmat în specialitatea Medicinã de laborator, pentru Laborator de analize medicale cu punct de lucru în Ambulatoriul integrat; un post, normã întreagã, de medic primar confirmat în specialitatea Pneumologie, pentru Sectia Pneumologie si un post, normã întreagã, de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie, pentru Sectia Psihiatrie. Medicii interesati de aceste posturi trebuie sã stie cã spitalul asigurã transport gratuit cu microbuzul pe ruta Iasi-Vaslui-Iasi zilnic si existã posibilitatea repartizãrii unor apartamente de serviciu.