|

ANIF Vaslui ajutã zeci de fermieri, începe campania de irigatii în tot judetul

AJUTOR… Agentia Nationalã de Îmbunãtãtiri Funciare (ANIF), Filiala Teritorialã de Îmbunãtãtiri Funciare Vaslui, a declansat campania de irigatii din anul 2020, pe fondul unor precipitatii sãrace în aceastã iarnã. Astfel, ca urmare a solicitãrii primite de la organizatia utilizatorilor de apã pentru irigatii (OUAI) Mânjesti, s-au pornit agregatele de pompare ce deservesc sistemul de irigatii Mânjesti, cu o suprafatã de 595 hectare, din administrarea Filialei Teritoriale de IF Vaslui. Se fac probe de presiune, pentru livrarea ulterioarã a apei, urmând a se iriga o suprafatã de 41,5 hectare livadã, din care 11,5 hectare înfiintatã cu fonduri europene. La nivel central, Agentia Nationalã de Îmbunãtãtiri Funciare (ANIF) a anuntat, miercuri, cã a demarat campania de irigatii în acest an mai devreme, încã din martie, în sase judete (Botosani, Brãila, Buzãu, Ialomita, Galati si Tulcea), pe fondul faptului cã deficitul de apã din sol s-a mãrit din cauza lipsei precipitatiilor pe o perioadã îndelungatã de timp. „Invitãm toti fermierii din judetul Vaslui sã încheie contracte pentru livrarea apei, putem oferi toate informatile necesare pentru cei care doresc sã beneficieze de apa pentru irigatii în acest an”, a spus ing. Sandu Damian, directorul ANIF Vaslui.

ANIF Vaslui este alãturi de toti fermierii si de toate organizatiile utilizatorilor de apã din judet, într-o perioadã în care cantitãtile de precipitatii nu sunt cele asteptate de cãtre cei care lucreazã în agriculturã. La nivelul Agentiei Nationale de Îmbunãtãtiri Funciare, Filiala Teritorialã de IF Vaslui, pentru campania de irigatii 2020 s-au încheiat contracte multianuale sau sezoniere pentru asigurarea nivelului optim al apei de irigatii pentru o suprafatã totalã de 14.465 hectare, din care 13.875 hectare în amenajarea de irigatii Albita-Fãlciu, si 595 hectare în amenajarea de irigatii Mânjesti. Este, probabil, momentul de reviriment al acestui sector care, la Revolutie, însuma peste 30.000 de hectare, în tot judetul. Anul trecut, Vasluiul a fost trecut într-un program national pentru reabilitarea si modernizarea sistemelor de irigatii, prin care judetul a beneficiat de finantãri de peste 7 milioane de euro, pentru sistemul Albita-Fãlciu. Banii au fost alocati pentru reabilitarea a patru statii de pompare de bazã, reabilitare si modernizare pe 38 kilometri canale de irigatii, plus reabilitarea mai multor constructii hidrotehnice, ce urmeazã sã asigure necesarul de apã pentru o suprafatã de 10.075 hectare.

Apa se va livra pe mãsura solicitãrilor de la beneficiari, anuntã directorul ANIF Vaslui. Toate cantitãtile de apã sunt gratuite

Introducerea apei pe canalele de aductiune ce asigurã necesarul de apã pentru irigatii în judet se face pe mãsura solicitãrilor, concretizate pe bazã de comenzi certe, în urma încheierii contractelor multianuale sau sezoniere, anuntã conducerea ANIF Vaslui. „Având în vedere lipsa precipitatiilor si cresterea deficitului de apã din sol, ANIF invitã în continuare toti fermierii care încã nu au încheiat contracte pentru livrarea apei sã facã demersuri în acest sens. Amintim faptul cã, în aceastã perioadã, contractele se vor transmite numai prin format electronic, pentru evitarea contactului direct, ca mãsurã pentru a preîntâmpina rãspândirea Coronavirus”, mai aratã reprezentantii ANIF. „Informãm pe aceastã cale toti fermierii din judetul Vaslui care au încheiate contracte cu Filiala noastrã cã, în baza Legii nr. 133/2017, completatã de Legea nr.130/2017, apa pentru irigatii în campania din acest an va fi gratuitã. Astfel prin Legea bugetului de stat au fost prevãzute sumele necesare pentru costurile privind energia electricã si pentru apa prelevatã din sursã, astfel încât livrarea acesteia în punctele de livrare (statie de punere sub presiune si alte puncte de livrare) sã fie gratuitã. În amenajarea Albita-Fãlciu se efectueazã lucrãrile de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii, ce deserveste o suprafatã de 10.075 ha, constând în reabilitarea a 4 statii de pompare, 38,2 km canale de aductiune si 15 constructii hidrotehnice. În prezent, sunt efectuate lucrãri de reabilitare în procent de circa 60% din valoarea contractatã, reabilitându-se circa 11,8 km canale de aductiune, iar lucrãrile de reabilitare la toate statiile de pompare se aflã într-un stadiu avansat de executie. ANIF Vaslui are în administrare o suprafatã amenajatã cu lucrãri de îmbunãtãtiri funciare de 267.179 hectare, din care 29.926 hectare amenajate cu lucrãri de irigatii, 41.653 hectare lucrãri de desecare si 195.600 hectare amenajate cu lucrãri de combaterea eroziunii solului.