|

Anunturi de licitatii, acum si pe site-ul APDRP

Beneficiarii de fonduri europene obtinute prin accesarea mãsurilor de finantare nerambursabilã din cadrul Programului National de Dezvoltare Ruralã (PNDR) pot acum posta invitatiile de participare si anunturile de atribuire pentru licitatiile organizate în vederea implementãrii proiectelor pe pagina de web a APDRP, www.apdrp.ro. Avantajele publicãrii anunturilor de licitatie sunt multiple, în afarã de faptul cã sunt gratuite, se asigurã si suportul tehnic, dar si transparenta totalã a achizitiilor publice.

Începând cu luna iunie, Agentia de Plãti pentru Dezvoltare Ruralã si Pescuit (APDRP) pune la dispozitia beneficiarilor de fonduri europene, pe pagina de internet a institutiei, o sectiune specialã în care se pot publica on-line invitatiile de participare si anunturile de atribuire pentru licitatiile organizate în cadrul proiectelor finantate prin PNDR. „Noua sectiune, denumitã „Achizitii beneficiari privati PNDR”, disponibilã din luna iunie a acestui an, oferã informatii si documente necesare pentru achizitiile de servicii, bunuri sau lucrãri realizate de cãtre beneficiarii privati ai fondurilor europene nerambursabile acordate prin Programul National de Dezvoltare Ruralã (PNDR). Astfel, beneficiarii privati pot opta fie pentru desfãsurarea achizitiilor conform prevederilor Manualului de Achizitii pentru beneficiari privati ai APDRP (prin publicarea documentelor specifice pe pagina de internet a APDRP – www.apdrp.ro), fie pentru aplicarea legislatiei nationale în domeniul achizitiilor publice, conform OUG 34/2006 si HG 925/2006, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prin publicarea în Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP – www.e-licitatie.ro”, a declarat Alin Trifu, director executiv al APDRP Vaslui. Pentru beneficiarii care opteazã pentru publicarea conform prevederilor Manualului de Achizitii pentru beneficiari privati, APDRP pune la dispozitie documentele necesare, privind invitatia de participare pentru licitatia de selectie a ofertelor sau anuntul de adjudecare a ofertelor. Documentele sunt publicate în sectiunea Informatii utile – Achizitii beneficiari privati PNDR. În aceeasi paginã este disponibil pentru toate persoanele interesate, un modul de arhivare si cãutare facilã a tuturor invitatiilor transmise, precum si a anunturilor de adjudecare.

Proceduri simple

Pentru a derula în mod corect procedura de achizitie privatã, beneficiarii PNDR vor descãrca, gratuit, de pe pagina de internet a APDRP, Invitatia de participare, pe care o vor completa electronic, dupã care o vor tipãri, semna si fotocopia în format electronic (scanare în format .pdf). Invitatia completatã electronic si cea semnatã, împreunã cu dosarul cererii de oferte, scanat în format .pdf, vor fi copiate pe un CD, care va fi depus, atât în format electronic, cât si tipãrit, la Oficiul judetean al APDRP. Dupã verificare si avizare, expertii Oficiului judetean vor publica pe www.apdrp.ro, în sectiunea nou creatã (Achizitii beneficiari privati PNDR), invitatia de participare si dosarul cererii de oferte. Termenul limitã de depunere a ofertelor este de minimum 10 zile lucrãtoare de la publicarea pe site, iar termenul de verificare si avizare este de maxim 5 zile lucrãtoare. Dupã selectarea ofertei cu pretul cel mai scãzut, beneficiarul va completa Anuntul de adjudecare care se va depune la Oficiul judetean al APDRP, atât în format electronic pe CD, cât si tipãrit, împreunã cu Raportul de selectie si Contractul. Beneficiarii privati trebuie sã respecte cerintele APDRP stabilite prin „Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR” (din Manualul de proceduri pentru achizitiile publice a proiectelor PNDR) si vor aplica procedurile de licitatie prin cerere de ofertã, licitatie deschisã etc. în functie de pragurile valorice impuse de legislatia nationalã.

Transparentã mai mare

Contractele mai mari de 15.000 euro (valoarea fãrã TVA), trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte, cu conditia publicãrii pe site-ul www.apdrp.ro a invitatiei de participare si a dosarului cererii de oferte si a primirii de cãtre beneficiarul privat a cel putin 3 oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar. Contractele mai mici de 15.000 euro (valoarea fãrã TVA), pot fi adjudecate folosind procedura cu o singurã ofertã sau, dacã beneficiarul doreste sã asigure o transparentã mai mare, poate aplica procedura de selectie de oferte. Beneficiarii nu au voie sã divizeze achizitiile de acelasi tip a cãror valoare depãseste 15.000 euro fãrã TVA în contracte mai mici, pentru a evita procedura de selectie de oferte.