|

Aquavas Vaslui avertizeazã: “Protejati instalatiile din interior împotriva înghetãrii, în aceste zile”

De câteva zile, judetul Vaslui a intrat în zona temperaturilor foarte scãzute, iar cei care locuiesc la bloc au simtit pe pielea lor aceste momente. Au apãrut unele probleme în furnizarea apei, în municipiul Vaslui, datoritã neluãrii mãsurilor corespunzãtoare pentru izolarea instalatiilor comune de la subsolul blocurilor si a instalatiilor proprii din condominii (blocuri sau scãri) de cãtre proprietari, asociatiile de proprietari si de cãtre utilizatorii stradali. “Facem un apel cãtre toti proprietarii si responsabilii legali, sã ia toate mãsurile care se impun pentru evitarea înghetãrii instalatiilor de furnizare a apei si canalizare, evitând disconfortul care se poate crea, eliminarea oricãror pierderi de apã în instalatiile proprii sau comune, asigurarea continuitãtii serviciilor de apã-canal, cât si suportarea unor cheltuieli suplimentare pentru interventiile necesare repunerii în functiune a instalatiilor. Societatea Aquavas SA Vaslui, Sucursala Vaslui, a luat deja mãsurile corespunzãtoare de izolare a cãminelor de bransament de pe domeniul public si a transmis cu adresa nr. 3884, din 17 octombrie 2016 cãtre asociatiile de proprietari (pentru utilizatorii din condominii), agentilor economici din oras si utilizatorilor stradali înstiintãri cu privire la mãsurile care trebuie luate pentru a evita înghetarea instalatiilor (proprii si comune) de furnizare a apei si canalizare. Nu uitati! Este mai usor si mai ieftin sã previi decât sã repari! Pentru evitarea înghetãrii instalatiilor de furnizare a apei si canalizare, recomandãm urmãtoarele: izolati spatiile prin care trec instalatiile de alimentare cu apã si canalizare (subsoluri de bloc, casa scãrii, spatii cu altã destinatie etc.). În conditiile în care scãrile sunt complet debransate de la sistemul centralizat de încãlzire, în subsol si pe casa scãrilor se poate manifesta fenomenul de înghet;

nu închideti complet cãldura în apartament când este frig, cu atât mai mult când plecati de acasã, pe perioade mai mari de timp; izolati cãminele de bransament (care sunt pe proprietaea utilizatorului), în conditiile în care, conform legislatiei în vigoare, responsabilitatea protejãrii acestuia apartine proprietarului; nu ridicati capacul cãminului de bransament (de pe proprietatea utilizatorului) pe perioada anotimpului friguros, deoarece capacul de protectie al acestuia poate sã nu mai etanseze spatiul contorilor, ducând la înghetarea acestora; în cazul inghetãrii contorilor nu interveniti cu flacãra deschisã sau apã fierbinte. Interventiile asupra instalatiilor de apã si canalizare (în cazul aparitiei unor disfunctionalitãti) se face numai cu firme sau persoane fizice autorizate. În cazul aparitiei unor probleme în furnizarea apei si canalizare, vasluienii pot suna la dispeceratul Societãtii Aquavas SA Vaslui, sucursala Vaslui, la telefoanele 0235/322.641, 0235/311.153 sau 0788/459.832 cu program non-stop.