|

Asistatii social, pusi la muncã, fãrã pregãtire si instruire

CONTROALE… În urma controalelor inspectorilor de muncã vasluieni la institutiile publice, au fost constatate câteva deficiente legate de pregãtirea si instruirea beneficiarilor legii 416/2001, pusi la muncã. Au fost descoperite cazuri în care viata celor pusi sã lucreze ar fi putut fi pusã în pericol din cauza muncilor prestate la toaletarea arborilor sau în timpul lucrãrilor electrice. Drept urmare, în ultimii ani au avut loc sapte accidente de muncã, dintre care unul mortal.

Ca urmare a analizei cauzelor producerii unor evenimente si a controalelor efectuate în unitãtile administrativ teritoariale în care îsi desfãsoarã activitatea lucrãtorii angajati, cât si beneficiarii Legii nr.416/2001 în timpul prestãrii de activitãti în folosul comunitãtii au fost constatate mai multe deficiente organizatorice. Unele dintre ele erau legate de executarea de lucrãri fãrã pregãtirea si instruirea corespunzãtoare si fãrã asigurarea supravegherii acestora de cãtre persoane competente sau neîntocmirea instructiunilor proprii de securitate si sãnãtate în muncã, lipsa autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitãtii si sãnãtãtii în muncã sau folosirea persoanelor la operatii pentru care nu au avizul si calificarile necesare (lucrãri de electricitate, toaletare arbori, lucru la înãltime – n.r.). De asemenea, au fost constatate si deficiente tehnice legate de folosirea echipamentelor de muncã necorespunzãtoare, lipsa amenajãrilor si dotãrilor locului de muncã sau neasigurarea mãsurilor de protectie a muncitorilor. În ultimii ani în unitãtile de administratie publicã, s-au produs sapte accidente de muncã, din care sase s-au soldat cu incapacitate temporarã de muncã si un accident mortal. Acestea au avut urmãtoarele cauze: nerespectarea mãsurilor de securitate pentru lucru la înãltime, utilizarea unor echipamente de muncã necorespunzãtoare, cãderea lucratorilor prin alunecare de la acelasi nivel, nerespectarea prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice sau neinstruirea lucrãtorilor cu mãsurile de securitate si sãnãtate în muncã.