|

Atentie apicultori si crescãtori de viermi de mãtase! Se face dezinsectie în Bârlad

DERATIZARE…Compania de Utilitãti Publice anuntã efectuarea unor lucrãri de combatere a tîntarilor, mustelor si cãpuselor, în noptile de 12-13 si 13-14 iunie 2019, pe domeniul public al municipiului Bârlad, cu un efectiv de lucru cu 4 muncitori si douã autoutilitare cu pulverizatoare IGHEBA TF35, dupã cum urmeazã: Miercuri /joi între orele 23:00 – 06:00 : Grãdina Publicã; Spatii verzi – blocuri zona Nord; Spatii verzi – zone case – cartiere Munteni, Podeni, Tuguiata; Parcul V. I. Popa; Scuaruri si aliniamente stradale zona Nord. Joi / Vineri între orele 23:00 – 06:00 : Lacul Prodana; Zona protectie pârâu Valea Seacã si canalele aferente; Spatii verzi – zone case cartier Deal si Eminescu; Parcul Mihai Eminescu si Scuaruri si aliniamente stradale zona Sud. În functie de conditiile meteorologice, lucrãrile vor fi reprogramate la interval de 24 ore.

PRECAUTII „Sunt solicitati crescãtorii de albine si pasionatii de sericiculturã în luarea de mãsuri de protejare, deoarece insecticidele utilizate pot fi periculoase pentru familiile de albine si viermii de mãtase.”, precizeazã conducerea S.C. CUP S.A. Bârlad.