|

Autoritãtile judetului Vaslui au tras linie dupã inundatii: pagube însemnate în 2 orase si 134 de localitãti

Prefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan, în calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentã (CJSU), a întrunit joi, în sedintã extraordinarã, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã (CJSU) Vaslui, pentru a aproba hotãrârea privind solicitarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 2020 pentru refacerea infrastructurii afectate de inundatiile din perioada 11.06.2020-24.06.2020, pe raza judeţului Vaslui. În perioada mentionatã, în judetul Vaslui s-au transmis 27 atentionãri/ avertizãri de fenomene meteorologice periculoase cod galben; 28 atentionãri/ avertizãri de fenomene meteorologice periculoase cod portocaliu; 12 atentionãri/ avertizãri de fenomene meteorologice periculoase cod rosu.

Comisiile formate prin Ordin al Prefectului si alcãtuite din reprezentanti ai Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, Consiliului Judetean Vaslui, Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã “Podul Înalt” al judetului Vaslui, Inspectoratului Judetean în Constructii si Sistemului de Gospodãrire a Apelor Vaslui, în baza rapoartelor operative transmise de Comitetele Locale pentru Situatii de Urgentã, au verificat, validat si evaluat pagubele produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase. Au fost înregistrate pagube însemnate în: 2 orase, 36 comune, 134 localitãti si 15 locuinte. Au fost afectati 60 km de drum comunal, 192,54 km drum sãtesc, 30 km strãzi, 7 ravene, o bazã sportivã, 10 poduri, 13 podete, 299,38 ha teren arabil, 28 ha pãsuni/ fânete, 52,797 km drum judetean. Valoarea totalã a pagubelor produse, în perioada 11 iunie – 24 iunie 2020 este de 57.199,42 mii lei.

Cauzele pagubelor produse de inundatii

Pagubele, produse de inundatii, s-au datorat urmãtoarelor cauze: concentrãri rapide ale scurgerilor de pe versanti, din cauza intensitãtii ploii si a pantelor relativ mari ale terenului, ce au condus la depunerea de aluviuni sau spãlarea terasamentului; depãsirea capacitãtii de transport a rigolelor si a santurilor marginale ale drumurilor; depãsirea capacitãtii de transport a torentilor si a cursurilor de apã neamenajate. Pe întreg teritoriul judetului Vaslui, în perioada 11.06.2020 – 24.06.2020, s-au înregistrat cantitãti importante de precipitatii. Cumulat, în perioada mentionatã, cantitatea maximã de precipitatii înregistratã a fost de 158,7 l/mp la postul pluviometric Mãrãseni. La alte 53 posturi pluviometrice s-au înregistrat cantitãti de precipitatii cuprinse între 157,5 l/mp si 46,3 l/mp. La celelalte posturi pluviometrice din administrarea S.G.A. Vaslui cantitãtile de precipitatii înregistrate au fost sub 45,0 l/mp.