|

Autospeciale de supraveghere cu termoviziune pentru Politia de Frontierã Vaslui

DOTÃRI… Guvernul României urmeazã sã discute în sedinta de sãptãmâna viitoare un document referitor la achizitia a 49 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, echipamente care ar urma sã intre în dotarea Politiei de Frontierã.

Potrivit documentului care urmeazã sã fie discutat, achizitia este necesarã “în vederea executãrii în cele mai bune conditii a activitãtilor de control la frontiera României, dar si pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016″. (…) În contextul necesitãtii îndeplinirii de cãtre România a criteriilor tehnice de aderare la Spatiul Schengen a rezultat necesitatea dotãrii structurilor operative ale Politiei de Frontierã cu autospeciale necesare derulãlrii misiunilor specifice”, se aratã în nota de fundamentare. Documentul precizeazã cã finantarea se realizeazã din fonduri externe nerambursabile, în cadrul programului national aferent Fondului pentru securitate internã si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinatie.

Politia de Frontierã Vaslui, printre beneficiare

Valoarea totalã a investitiei se ridicã la 51.292.000 de lei. Autospecialele ar urma sã intre în dotarea politistilor de frontierã din Bucuresti si din judetele: Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Cãlãrasi, Constanta, Tulcea, Galati, Vaslui, Iasi, Botosani, Suceava, Maramures, Satu Mare, Bihor si Arad. Totodatã, Executivul urmeazã sã aprobe, în sedinta de miercuri, o notã de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuãrii cheltuielilor de achizitie pentru cinci salupe de interventie.