|

Autostrada vasluienilor, prioritate zero pentru deputatul ALDE Daniel Olteanu

DECLARATIE POLITICÃ Deputatul oferã Guvernului noi argumente pentru a include Autostrada vasluienilor în proiectul de buget pe 2019꞉ coridorul european Tisita – Albita este, oficial, cel mai important pilon pe care se sprijinã transportul de mãrfuri de la frontiera cu Republica Moldova

Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, subliniazã cã includerea finantãrii Autostrãzii Tisita – Albita, în faza de Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic, în proiectul bugetului de stat pentru anul viitor, este decisivã pentru un vot pozitiv dat bugetului de cãtre parlamentar. Deputatul ALDE sustine cã Ministerul Transporturilor are obligatia sã repare greseala prin care proiectul de autostradã a fost sters din Master Planul General de Transport, cu atȃt mai mult cu cȃt tronsonul Albita – Tisita este principala rutã de transport a mãrfurilor spre si dinspre frontiera esticã a României, cu un mare potential de accelerare. Olteanu aduce în sprijinul argumentelor sale cele mai recente date primite de la Directia Generalã a Vãmilor, potrivit cãrora, în ultimii 10 ani, punctul de trecere a frontierei Albita a consemnat o crestere de aproape trei ori a numãrului total al vehiculelor care l-au tranzitat. În plus, dupã cum aratã deputatul ALDE, în ceea ce priveste numãrul camioanelor, cel mai important indicator pentru transportul de mãrfuri si schimburile comerciale, acesta este de patru ori mai mare în comparatie cu alte puncte de trecere a frontierei aflate pe granita de Est, Sculeni si Galati – Giurgiulesti. Daniel Olteanu detaliazã aceste informatii într-o interpelare adresatã ministrului Transporturilor:

„În ceea ce priveste traficul auto pe frontiera de est a României sunt de retinut urmãtoarele date: Punctul de trecere a frontierei Albita a consemnat o crestere a numãrului total al vehiculelor care l-au tranzitat de la 311.065 în 2008 la 804.930 în 2017 În ceea ce priveste numãrul camioanelor, acestea au fost de 160.141 în 2017, de aproape patru ori mai multe decât la urmãtoarele douã puncte de trecere a frontierei, Sculeni si Galati – Giurgiulesti. Numãrul camioanelor care au tranzitat punctul de trecere a frontierei Albita este mai mare decât în cazul tuturor celorlalte puncte de trecere a frontierei de pe granita de est, luate împreunã! În ceea ce priveste numãrul autobuzelor, acestea au fost de 19.620 în 2017, de peste patru ori mai multe decât la punctele de trecere a frontierei Sculeni si Galati – Giurgiulesti. Cresterea anualã a traficului în intervalul 2014 – 2017 la nivelul camioanelor este una uriasã, de aproximativ 10% de la an la an, ceea ce evidentiazã faptul cã tronsonul Albita – Tisita este, de departe, principala rutã de transport a mãrfurilor spre / dinspre frontiera esticã a României, având un mare potential de accelerare (asta, în timp ce traficul camioanelor prin Vama Sculeni a stagnat în 2016 – 2017).”, a sustinut Daniel Olteanu.

Apel pentru autostrada Tisita – Albita

În cadrul unei declaratii în Plenul Parlamentului, Daniel Olteanu a reluat apelul sãu la solidaritate din partea tuturor decidentilor politici, cerȃndu-le acestora sã tinã pasul cu realitatea de la frontiera de rãsãrit a Romȃniei, pentru ca Autostrada Tisita – Albita, la niveliul documentatiei, sã nu lipseascã din proiectul de buget pe 2019, cu atât mai mult cu cât e finantabilã si cu fonduri europene.

„Festivitãtile ultimelor zile, la fel ca amprenta întregului an Centenar, au lãsat în urmã aceeasi realitate apãsãtoare în judetul din care provin, Vaslui, unde peste 480.000 de romȃni constatã zilnic efectele aspre ale unei politici de zeci de ani, pe care nu o pot numi altfel decȃt anti-nationalã. Mã refer la modul în care a fost tratatã pȃnã acum regiunea de la granita de rãsãrit, cãreia nu doar cã i s-au refuzat investitiile în marea infrastructurã, ci mai mult, i s-a refuzat si unicul proiect de autostradã, aflat pe un coridor european, în conditiile în care acest proiect ar fi avut – si ar putea avea în continuare – cel mai consistent aport în reducerea decalajelor de dezvoltare. Istoria stergerii din Master Planul General de Transport a culoarului european care face legãtura cu Vama Albita este un exemplu grãitor, pe care l-am adus în atentia publicã în urmã cu doi ani, atunci când am fost ales parlamentar. Prea putine voci au înteles, în toatã perioada care s-a scurs de atunci, cã de acest proiect depinde viitorul unui întreg judet si cã timpul nu mai are rãbdare cu vasluienii. Condamnati, generatii la rȃnd, sã poarte stigmatul sãrãciei si sã trãiascã în izolare, suspendati undeva între Romȃnia dezvoltatã si Republica Moldova, vasluienii stiu cã Autostrada Tisita – Albita este singura punte ce i-ar putea lega de un orizont de sperantã. Stimati colegi, ne apropiem de momentul în care speranta vasluienilor, cãlcatã în picioare de atȃt de multe ori, poate lumina bezna ultimilor 28 de ani. Bugetul pe 2019 este, în opinia mea, hotãrȃtor pentru zona din stânga Siretului, cea mai sãracã a Uniunii Europene꞉ o salvãm sau îi punem din nou cruce?”, a transmis Daniel Olteanu de la tribuna Parlamentului.

Finnatarea coridorului Tisita – Albita este imperativã

Deputatul ALDE a subliniat cã, în contextul oferit de datele de la Directia Generalã a Vãmilor, care confirmã cã Tisita – Albita este, oficial, cel mai important coridor pe care se sprijinã transportul de mãrfuri pe frontiera esticã, finantarea sa este imperativã. Punctul de frontierã Albita, cel mai important din Estul tãrii pentru transportul mãrfurilor . „Rugãmintea mea de a vã îndrepta privirea cãtre Vaslui este strigãtul unui întreg judet pentru care Autostrada Tisita – Albita înseamnã, astãzi, totul. Includerea acestui obiectiv, în faza de Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic, în bugetul pentru anul viitor este o compensatie prea micã în comparatie cu nedreptatea pe care reaua-vointã, incompetenta ori poate lipsa de interes au fãcut-o celei mai sãrace zone a Romȃniei. Aduc în sprijinul argumentelor pe care le-am prezentat de-a lungul timpului, în fata dumneavoastrã, date pe care le-am primit recent de la Directia Generalã a Vãmilor, care confirmã cã tronsonul Albita – Tisita este, de departe, principala rutã de transport a mãrfurilor spre si dinspre frontiera esticã a României, având un mare potential de accelerare. În ultimii 10 ani, punctul de trecere a frontierei Albita a consemnat o crestere de aproape trei ori a numãrului total al vehiculelor care l-au tranzitat. În plus, la nivelul camioanelor, adicã al transportului de mãrfuri si al facilitãrii schimburilor comerciale, vorbim despre cresteri de la an la an de aproape patru ori fatã de celelalte puncte de frontierã de pe granita de Est, Sculeni si Galati – Giurgiulesti.

În conditiile în care coridorul european Tisita – Albita este, oficial, cel mai important pilon pe care se sprijinã transportul de mãrfuri de la frontiera cu Republica Moldova, imperativul de a tine pasul cu aceastã realitate si de a include documentatia pentru Autostrada Tisita – Albita în planul de buget national pe 2019 este unul evident, cu atât mai mult cu cât aceastã documentatie e finantabilã si cu fonduri europene. Au înteles si sustin acest imperativ reprezentantii Comisiei Europene, din partea cãrora am un rãspuns scris în acest sens, colegii mei din ALDE si vasluienii mei de acasã.

Promisiunile legate de acest obiectiv de investitii, cu studiu de prefezabilitate din 1998, cu intentia de realizare inclusã într-o lege din 2003, asumat ca finalizare pânã în 2015, dar dispãrut total, ulterior, din orice strategie a Romȃniei, toate aceste promisuni trebuie sã înceteze! Vasluienii vor sã vadã fapte, iar prima dintre ele este un proiect de buget care sã continã alocãri pentru Studiul de Fezabilitate si Proiectul Tehnic al Autostrãzii Tisita – Albita, o investitie care ar sustine inclusiv cresterea traficului si reantabilitatea viitoarelor autostrãzi Bucuresti – Pascani si Bacãu-Brasov.”, a sustinut ieri Daniel Olteanu în plenul Camerei Deputatilor.