|

Aveti probleme la Fisc? Folositi Spatiul Privat Virtual si evitati cozile de la Finantele Publice Vaslui!

SOLUTIE… Directia Generalã Regionalã a Finantelor Publice Iasi, prin subunitãtile fiscale din judetul Vaslui, reaminteste contribuabililor persoane fizice cã, prin intermediul platformei on-line Spatiul Privat Virtual (SPV), acestia pot beneficia de o serie de servicii privind documente si situatii fiscale, fãrã a fi necesarã deplasarea fizicã la ghiseele administratiilor fiscale din teritoriu. În cadrul SPV pot fi accesate urmãtoarele optiuni: Cerere privind “Situatia obligatiilor de platã la data de …”; Cerere privind “Foaie de vãrsãmânt”; Cerere privind “Situatia contributiilor de asigurãri sociale declarate de cãtre angajatori”; Cerere privind “Istoricul actiunilor si Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spatiul privat virtual»“; Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscalã; Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit; Cerere privind destinatia sumei reprezentând pânã la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii (formular 230); Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislatiei fiscale; Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal; Cerere de ajutor de stat; Cerere de audientã; Declaratii fiscale; Sesizãri, petitii, reclamatii; Solicitãri privind informatiile publice; Alte tipuri de documente. „Spatiul Privat Virtual constã în punerea la dispozitie în mod gratuit a unui spatiu virtual prin intermediul cãruia se efectueazã comunicarea electronicã a informatiilor si înscrisurilor în legãturã cu situatia financiarã sau fiscalã proprie. Înregistrarea în SPV se face facil si rapid prin accesarea site-ului: www.anaf.ro, în sectiunea: “Spatiul Privat Virtual”, rubrica “Înregistrare Utilizatori persoane fizice si juridice”, iar logarea se realizeazã cu ajutorul unui user-name si a unei parole. Persoanele din judetul Vaslui care detin deja un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF se pot autentifica în Spatiul Privat Virtual cu ajutorul acestuia. Prin intermediul Spatiului Privat Virtual se pot primi electronic documente si acte administrativ fiscale emise de cãtre Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, fiind disponibil 24 de ore din 24h”, explicã directorul AJFP Vaslui, Nelu Sava.