|

Balcoanele si garajele din Vaslui vor fi inventariate, din ordinul primarului Pavãl

MÃSURÃTORI… Primãria municipiului resedintã are, de putin timp, o nouã structurã, care se va ocupa cu inventarierea si delimitarea terenurilor din domeniul public si privat al orasului. Este un prim pas în dorinta primarului Pavãl de a pune ordine în acest domeniu, având în vedere cã sunt multe situatii în care suprafete ale primãriei sunt ocupate de contribuabili, fãrã niciun document legal. Pentru cei care detin terenuri fãrã acte legale în oras, trebuie spus cã biroul Patrimoniu va colabora cu Serviciul Finantelor Publice Locale a municipiului Vaslui în vederea identificãrii suprafetelor de teren ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Vaslui si aflate în folosinta a diversi contribuabili prin efectuarea de mãsurãtori, întocmirea de planuri de încadrare zonale si de delimitare a acestora, stabilirea a regimului juridic al terenurilor ocupate.

Prin decizie aprobatã de Consiliul local, Compartimentul Patrimoniu din cadrul Serviciului Cadastru Agriculturã al primãriei s-a transformat în Biroul Patrimoniu, cu sarcini foarte precise. Noul birou va trebui sã identifice suprafetele de teren ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Vaslui si aflate în folosinta a diversi contribuabili (terenuri ocupate cu amenajãri de constructii balcoane peste 3 m înãltime, amenajãri de spatii comerciale, constructii cu destinatie de garaje sau magazii etc. inclusiv terenurile detinute fãrã acte de proprietate) prin efectuarea de mãsurãtori, întocmirea de planuri de încadrare zonale si de delimitare a acestora, stabilirea a regimului juridic al terenurilor ocupate. Vor fi fãcute identificãri si mãsurãtori în vederea delimitãriiântre proprietãtile private si cele ale municipiului Vaslui, având ca scop inventarierea si efectuarea de schite pentru amenajarea si modernizarea zonalã a municipiului Vaslui. În plus, noul birou se va ocupa de primirea si depozitarea obiectelor de inventar ce au fost dezafectate de pe domeniul public. Vor mai fi efectuate mãsurãtori si vor fi întocmite fise de încadrare si delimitare zonalã a terenurilor, împreunã cu compartimentul Cadastru din cadrul Primãriei municipiului Vaslui, având ca scop eliberarea domeniului public al municipiului Vaslui ocupat fãrã forme legale si înaintarea documentatiilor cãtre serviciile competente, în paralel cu mãsurãtorile care urmãresc trasarea de cote în vederea efectuãrii lucrãrilor de modernizare din municipiul Vaslui. „Noul birou se va ocupa si de inventarierea si gestionarea patrimoniului public si privat al municipiului Vaslui prin verificãrile pe teren si actualizarea bazei de date, eliberarea de adeverinte în vederea clarificãrii regimului juridic a terenurilor ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Vaslui, actualizarea domeniului public si privat al municipiului Vaslui, participarea la preluarea de spatii ce apartin domeniului public si privat al municipiului Vaslui în urma rezilierilor contractelor de concesiune sau închiriere. Nu în ultimul rând, acest birou va participa la licitatiile publice ce au avut ca scop închirierea spatiilor ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Vaslui”, mai spune primarul Vasluiului.