|

Barajele din Moldova, pericol public. Aproape jumătate sunt neautorizate

Comisia teritorială de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor din categoriile de importanţă C şi D pentru zona Moldova s-a întrunit, în perioada 10-11 octombrie 2019, într-o şedinţă de lucru la Galaţi. Au fost supuse analizei documentaţiile tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare pentru un număr total de 28 lucrări, dintre care toate lucrările au fost avizate.

Comisia teritorială “Moldova” are ca scop avizarea documentaţiilor de expertiză la micile baraje aflate în toate etapele de realizare şi de exploatare a acestora – proiectare, execuţie, exploatare, postutilizare, conservare sau dezafectare – de pe raza teritorială a Administraţiilor Bazinale de Apă Prut – Bârlad, Iaşi şi respectiv Siret, Bacău. În Registrul Naţional al Barajelor din România (REBAR) sunt inventariate 615 de lucrări pentru zona aferentă Comisiei Teritoriale de avizare “Moldova” (baraje de retenţie, iazuri de decantare, depozite de deşeuri, lucrări hidrotehnice speciale) aflate sub incidenţa legislaţiei specifice domeniului siguranţei barajelor. Circa 58,2% din aceste lucrări sunt, în prezent, autorizate din punct de vedere al siguranţei.

“Din păcate, un procent de cca. 41,7% reprezintă lucrările neautorizate. Obiectivele neautorizate sunt deţinute, de regulă, de societăţi aflate în insolvenţă, diferite alte entităţi comerciale private (societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale etc.) şi au termen de conformare permanent, stabilit de entităţile competente. O situaţie deosebită se înregistrează în cazul autorităţilor locale, cu dificultăţi în asigurarea resurselor financiare şi umane necesare administrării în siguranţă a acestor mici baraje. Administraţiile Bazinale de Apă Prut – Bârlad şi Siret realizează permanent controale, prin Inspecţiile Bazinale a Apelor, iar în urma acestor acţiuni se stabilesc măsuri şi planuri de conformare. De asemenea, se aplică sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare din domeniul siguranţei barajelor şi gospodăririi apelor. Situaţia autorizării s-a ameliorat în special în ultimii doi ani, astfel că procentul barajelor neautorizate scade semnificativ. Este un fapt îmbucurător că la şedinţa de avizare din 10-11 octombrie 50% dintre baraje (14 baraje) au fost autorizate pentru prima oară”, se arată într-un comunicat al Administraţiei Bazinale de Apă Prut – Bârlad.

Pentru remedierea problemelor care se manifestă în legătură cu autorizarea micilor acumulări, de importanţă locală, la nivelul Administraţiei Naţionale “Apele Române” (ANAR) a fost propus un plan de măsuri pentru o perioadă de timp de 2 – 3 ani, care să cuprindă programe de etapizare pentru fiecare acumulare în parte, prin care deţinătorii/administratorii micilor amenajări să fie obligaţi să se conformeze prevederilor legislaţiei naţionale din domeniul siguranţei barajelor şi gospodăririi apelor, atât prin autorizarea barajelor cât şi prin realizarea măsurilor şi lucrărilor de punere în siguranţă a barajelor cu deficienţe. “Specialiştii Ministerului Apelor şi Pădurilor (MAP) şi ai instituţiilor aflate sub coordonarea sa monitorizează în permanenţă situaţia tuturor barajelor din România. În contextul unui patrimoniu naţional de peste 2200 de baraje, având o vârstă medie de 40-50 ani, dar şi al proceselor asociate schimbărilor climatice, cu manifestări din ce în ce mai frecvente a unor fenomene hidro-meteorologice extreme, MAP, ANAR şi toate celelalte instituţii subordonate din domeniul apelor depun eforturi susţinute şi constante cu scopul de a asigura protejarea populaţiei, a bunurilor acestora, a obiectivelor socio-economice, a valorilor de patrimoniu, a naturii”, se mai precizează în comunicatul citat. …https://www.monitoruldegalati.ro/stirea-zilei/barajele-din-moldova,-pericol-public-aproape-jumatate-sunt-neautorizate.html