|

BÂRLAD: câinii maidanezi au zilele numãrate! | FACSIMIL

VIN HINGHERII SI EUTANASIEREA…Consilierii locali bârlãdeni au votat, într-o sedintã extraordinarã, proiectul de hotãrâre privind înfiintarea si delegarea prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân din Bârlad. În cel mai scurt timp va fi organizatã si licitatia, astfel încât firma care va câstiga sã poatã trece cât mai repede la capturarea maidanezilor de pe strãzile din Bârlad, care s-au înmultit vãzând cu ochii! Una din obligatiile cuprinse în contractul de gestionare a câinilor fãrã stãpân se referã la faptul cã, lunar, trebuie sã fie capturati de pe strãzi cel putin 100 de maidanezi, iar altã obligatie este aceea cã vor fi eutanasiati câinii bolnavi, si cei care dupã 14 zile de stat în padocuri, nu au fost adoptati. O salvare a cãteilor capturati este aceea cã pot fi adoptati “la distantã”, proprietarul putând trimite o sumã calculatã de concesionar, pentru întretinerea cãtelului adoptat.

Sedinta extraordinarã a CLM Bârlad a avut ca prim punct pe ordinea de zi, proiectul de hotãrâre privind „înfiintarea si delegarea prin concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fãrã stãpân din Bârlad”. Fiind vorba despre o problemã foarte importantã, având în vedere înmultirea câinilor maidanezi pe strãzile Bârladului si nemultumirea cetãtenilor, a avut loc înaintea sedintei de CLM, o dezbatere la care a participat si bârlãdeanca Elena Cartas. Ea a precizat cã locuieste pe Bulevardul Epureanu, chiar în zona fostului sediu al Casei Locale de Pensii Bârlad, si cã zilnic, în drum spre serviciu, dã nas în nas cu o haitã de circa 40 de maidanezi si se teme cã va fi atacatã. I-a rugat pe consilieri sã voteze proiectul, pentru ca, odatã concesionat, ONG-ul desemnat sã captureze cât mai repede câinii de pe strãzi. Dupã circa 40 de minute de discutii între consilierii PSD si PNL, proiectul a fost votat în unanimitate. Firma care va concesiona acest serviciu va trebui sã captureze maidanezii în urmãtoarea ordine: întâi cei din preajma scolilor, grãdinitelor, locurilor de joacã pentru copii, parcurilor, pietelor publice, apoi cei care umblã prin oras si, la final, cei din zonele periferice.

Obligatiile concesionarului

În caietul de sarcini se precizeazã cã operatorul prestator al serviciului de gestionare a câinilor fãrã stãpân are mai multe obligatii, iar cele mai importante sunt: sã-si deschidã punct de lucru în Bârlad în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de concesiune; sã captureze, în prima jumãtate a fiecãrei luni, minim 100 de maidanezi; sã organizeze campanii lunare de sterilizare gratuitã a câinilor cu si fãrã stãpân, în colaborare cu alte ONG-uri (minim 150 de sterilizãri lunare); sã furnizeze Consiliului Local informatiile solicitate si sã asigure accesul la toate informatiile necesare verificãrii si evaluãrii functionãrii serviciului; sã tinã un registru special vizat de medicul veterinar, care va contine date detaliate despre maidanezii capturati (ziua capturãrii, data si ora cazãrii în adãpost, caracteristicile individuale ale animalului, numãrul de câini prinsi, revendicati, adoptati, eutanasiati, substanta utilizatã si numele persoanei care realizeazã eutanasierea, numãrul de microcip, data vaccinãrii antirabice, data sterilizãrii, data predãrii cadavrelor la societãtile de incinerare, etc.). Potrivit caietului de sarcini aprobat ieri, valoarea estimatã a contractului pe un an este de 480.000 de lei, iar pentru trei ani (cât dureazã contractarea serviciului de gestionare a câinilor vagabonzi din Bârlad) este de 1 440 000 lei. În acesti bani intrã capturarea, transportarea, consultarea, trierea si adãpostirea a cel putin 100 câini/lunar (70 lei/bucatã), deparazitarea internã/externã, vaccinarea antirabicã si carnetele de sãnãtate (10 lei/bucatã – minimum 140 câini/lunar), microciparea (20 lei/bucatã), sterilizarea maidanezilor (100 lei/mascul si 150 lei/femelã – minimum 50 câini/lunar), întretinerea si hrãnirea în adãpost a cel putin 100 câini/lunar (5 lei/bucatã) si eutanasierea a cel putin 40 de câini/lunar (60 lei/bucatã). Contractul se va încheia pe o duratã de trei ani, astfel cã ONG-ul care va concesiona serviciul de ecarisaj va primi de la bugetul local suma de 1.440.000 lei si, la rândul ei, va plãti o redeventã anualã de 2.000 lei.

Eutanasierea câinilor

Eutanasierea câinilor cu boli incurabile se va face cu respectarea normelor legale în vigoare de cãtre personalul specializat al serviciului public de gestionare a câinilor fãrã stãpân. Aceastã activitate va fi efectuatã de cãtre un medic veterinar folosind substantele prevãzute de legislatia în vigoare și prin procedeele acceptate de normele sanitar veterinare, cu obligatia ca procedeele și substantele utilizate sã nu provoace chinuirea animalelor. Se eutanasieazã animalele bolnave si cele cu comportament agresiv, în conditiile prevazute de legislatia specialã, respectiv OUG nr.155/2001. Se mai eutanasiazã si câinii nerevendicati/ neadoptati dupã expirarea termenului de 14 zile lucrãtoare de la cazarea acestora. Ca noutate, anuntãm populatia iubitoare de câini cã existã posibilitatea adoptãrii cãteilor la distantã, pentru a evita eutanasierea, posibilitate care prevede ca cel care adoptã un câine de la distantã (poate fi din orice tarã) sã achite lunar o sumã de bani pentru întretinerea acestuia, sumã calculateã de cel care va concesiona serviciul.

PROIECT-DE-HOTARARE privind gestionarea serviciului de capturare a cainilor maidanezi