|

Bârlãdeanca Claudia Gina Hamza, premiul asistentul social al anului, în domeniul persoanelor vârstnice! | FOTO

A CÂSTIGAT! Pentru a treia oarã consecutiv, un asistent social din judetul Vaslui, mai precis din Bârlad, câstigã premiul national pentru cel mai bun asistent al anului, într-un anumit domeniu. Pe 20 martie, la Gala Nationalã a Excelentei în Asistentã Socialã, pe locul I s-a situat Claudia Gina Hamza, asistent social, coordonatorul voluntarilor de la Asociatia „Bunã Ziua Copii din România”. Ea a fost, pânã în decembrie anul trecut, asistent social la Cãminul pentru Persoane Vârstnice din Tutova. Claudia Gina Hamza este un asistent social dedicat pentru care lucrul cu persoanele vârstnice nu este doar o sarcinã prinsã în descrierea postului. Are Masterul în specialitãtile Probatiune, Mediere si Asistentã Socialã a Victimelor Infractiunilor, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

Gala Nationalã a Excelentei în Asistentã Socialã, editia a V-a, organizatã de Colegiul National al Asistentilor Sociali din România pe 20 martie, la Bucuresti, a fost evenimentul prin care s-a celebrat „Ziua Mondialã a Asistentei Sociale” si care a recompensat performanta si excelenta celor care si-au adus contributia la dezvoltarea asistentei sociale si la promovarea profesiei de asistent social în anul 2017. Pentru cele 18 premii au fost nominalizate 625 de persoane. Din judetul Vaslui au fost nouã persoane nominalizate, iar Claudia Gina Hamza, din Bârlad a câstigat premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor vârstnice si îngrijrii la domiciliu. Gazda evenimentului a fost Andreea Marin, cea care a prezentat si celelalte editii, fiind si unul dintre fondatorii acestei gale ale excelentei în asistenta socialã.

Claudia Gina Hamza, omul potrivit la locul potrivit!

Cei de la Asociata „Bunã ziua copii din România” au numai cuvinte de laudã despre asistenta socialã de numai 24 de ani, Claudia Gina Hamza. „Prin felul în care întelege sã îsi facã meseria a dovedit cã este omul potrivit la locul potrivit. În organizatia noastrã, Claudia Gina si-a gãsit repede locul anul trecut, în cadrul departamentului de voluntariat, ghidând si modelând voluntarii dupã propriul ei exemplu. Pentru cã este omul care nu spune niciodatã nu la încã o sarcinã în plus, pentru cã inspirã si motiveazã prin entuziasmul ei. Suntem încântati cã a fost votatã si cã a câstigat premiul asistentul social al anului pentru persoanele în vârstã”, a precizat Otilia Vârvorea, presedinta Asociatiei „Bunã ziua copii din România” Bârlad. De remarcat cã Otilia a câstigat anul trecut unul din cele 18 premii de asistent social al anului, la Gala pentru Excelentã în Asistentã Socialã 2017.

Claudia Gina Hamza se prezintã:

Este nãscutã în orasul Bârlad, judetul Vaslui, pe 5 octombrie 1993. „În anul 2015 am absolvit facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice a Universitãtii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, specializarea Asistentã Socialã. Odatã cu încheierea acestei etape importante din viata mea care mi-a adus si satisfactia de a obtine o lucrare de licentã apreciatã cu nota maximã, am primit oportunitatea de a mã angaja pe postul de asistent social în cadrul Cãminului pentru persoane vârstnice Tutova, activitate începutã cu data de 14.08.2015. Dorinta mea de a acumula cât mai multe cunostinte în domeniu a dus la realizarea masterului de Probatiune, Mediere si Asistenta Socialã a Victimelor Infractiunilor, tot în cadrul Universitãtii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi. Anul 2017 a fost cel în care am obtinut diploma de finalizare a masterului, dar si cel în care am avut oportunitatea de a mã alãtura unei echipe minunate, din data de 23.01.2017, în calitate de asistent coordonator voluntar al Asociatiei “Bunã Ziua, Copii din România”, pe parcursul anului dobândind mai multe roluri si anume de asistent social în cadrul unui proiect finantat de Consiliul Judetean, coordonator de proiect, trainer, dar si voluntar.

Primul proiect întocmit si coordonat în cadrul Asociatiei “Bunã Ziua, Copii din România” se numeste “Voluntari pentru Seniori” si a cuprins activitãti de intercunoastere, socializare si petrecere a timpului liber, de recreere si divertisment, cultural artistice, precum si activitãti de informare si intermediere, prin care se urmãrea acordarea sprijinului în redobândirea sentimentului de utilitate, depãsirea barierei legate de vârstã, ocuparea timpului cu activitãti plãcute, pentru a uita de griji si boalã, toate acestea având drept scop îmbunãtãtirea calitãtii vietii. Aceste activitãti s-au implementat cu ajutorul unui numãr de 13 voluntari ai Asociatiei, care au fost pregãtiti si instruiti sã lucreze cu acest grup tintã si care s-au deplasat de douã ori pe sãptãmânã la sediul Cãminului. Proiectul s-a desfãsurat pe perioada 15 martie- 1 iulie, în parteneriat cu Cãminul pentru persoane vârstnice Tutova si Primãria Tutova, fiind finantat de Asociatia “Bunã ziua, Copii din România”, împreunã cu Primãria Tutova. Din luna iulie m-am decis sã fiu trainer în cadrul unui alt proiect numit “Aventura Cunoasterii: Atelier creativ si de dezvoltare personalã” din cadrul Asociatiei “Bunã Ziua, Copii din România”. Atelierul sustinut de mine a purtat numele de “Atelierul de dans si sport”, existând si ateliere de: astronomie, cultura generalã, dezvoltare personalã si emotionalã pentru copii, stil de viatã sãnãtos, bunele maniere. În perioada 7 iulie – 3 septembrie, am derulat cel de-al doilea proiect în care am fost implicatã în calitate de coordonator de voluntari si care poartã numele de “Bibiliotecã în aer liber” si a fost initiat de Biblioteca “Stroe S. Belloescu”, Bârlad în colaborare cu Asociatia “Bunã Ziua, Copii din România”, Asociatia “Un nou început în viatã” si Primãria Municipiului Bârlad. Scopul proiectului a fost de a amenaja în Grãdina Publicã din Bârlad o bibliotecã în aer liber. Vizitatorii Grãdinii Publice au avut acces gratuit la spatiu si la cãrtile din cadrul acestuia, putând la rândul lor sã contribuie cu cãrti la fondul de carte al bibliotecii în aer liber. În perioada 15 iulie – 15 noiembrie a fost derulat cel de-al treilea proiect initiat de Asociatia “Bunã Ziua, Copii din România”, care a purtat numele de “Educatie pentru Schimbare”, fiind finantat de Consiuliul Judetean Vaslui, prin Programul Judetean pentru Finantarea Nerambursabilã a activitãtilor nonprofit de interes general pentru anul 2017, domeniul social, în care am avut atât rol de coordonator de voluntari, cât si de asistent social al proiectului. Scopul proiectului a fost acela de a îmbunãtãti calitatea vietii pentru 240 de copii”, a precizat Claudia Gina Hamza, iar prezentarea fãcutã i-a adus premiul pentru care a muncit un an de zile! Felicitãri!