|

Bârlãdenii se pregãtesc sã aniverseze 200 de ani de la nasterea lui Cuza! (FOTO)

SÃRBÃTOARE…Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la nasterea lui Alexandru Ioan Cuza, Întemeietorul României moderne. Viata si opera domnitorului Unirii a fãcut obiectul multor studii si articole cu caracter stiintific, apãrute în tarã si peste hotare, încã de pe vremea când se afla pe tronul României si pânã astãzi. Autoritãtile locale, Primãria si CLM Bârlad, au pregãtit câteva manifestãri culturale pentru a marca scurgerea a 200 de ani de la nasterea marelui domnitor. Consilierii locali au aprobat pe 19 februarie, într-o sedintã de îndatã a CLM Bârlad, programul Zilelor Cuza, care se vor avea loc în perioada 14 – 20 martie.

Astfel, pe data de 14 si 15 martie, Cercul Militar Bârlad organizeazã Cupa „Alexandru loan Cuza” la sah, din bugetul local fiind aprobat un buget de 3.500 lei pentru premii elevi, onorarii juriu, transport si masã invitati, materiale si servicii publicitare. Pe 19 martie, la Liceul Tehnologic „A.I.Cuza” din localitate se organizeazã concursul judetean „Cuza Vodã, întemeietorul Romnâniei moderne”, la care sunt invitati sã participe elevi din mai multe judete. Pentru acest proiect, conducerea Liceului Tehhnologic „A.I.Cuza” a încheiat cu CLM Bârlad un protocol de colaborare, aprobat de consilierii bârlãdeni, iar bugetul alocat este de 1.000 lei pentru premii elevi. Pe 20 martie, la Teatrul „V.I.Popa” din Bârlad, are loc Simpozionul national „Alexandru loan Cuza si Bârladul. 200 ani” urmat de un ceremonial militar si religios cu depunere de coroane la statuia Domnitorului Alexandru loan Cuza din Piata Civicã. Bugetul alocat este de 20.000 lei, pentru editarea si tipãrirea volumului „Alexandru loan Cuza si România modernã”, medalie si insignã „Alexandru loan Cuza”, transport, cazare si masã invitati, premii elevi, flori, coroane, materiale si servicii publicitare.

Lectia de istorie: Cuza s-a nãscut la Bârlad!

Putine au fost lucrãrile care s-au ocupat de copilãria si adolescenta fostului domnitor si, desi putine la numãr, aproape fiecare autor consemna altã localitate ca loc de nastere al acestuia. Fãrã îndoialã cã aceastã inadvertentã îsi avea originea în lipsa oricãror documente oficiale, stiut fiind cã, aproape întreaga arhivã personalã a familiei, a fost sechestratã pentru multã vreme, odatã cu detronarea. Asa se face cã în literatura istoricã si cea de largã popularitate dedicatã Unirii Principatelor si primului sãu domnitor, au fost vehiculate opinii contradictorii cu privire la localitatea în care s-a nãscut Al.I.Cuza. Cu timpul, marea sa personalitate a determinat acel curent local de mândrie de a fi locul de nastere si leagãnul copilãriei sale si aceasta în trei localitãti diferite, fiecare dintre ele revendicând-si acest drept, pe baza anumitor dovezi documentare puse în circulatie încã de la sfârsitul secolului trecut. Orasul Bârlad îsi afirmã dreptul de a fi locul de nastere al domnitorului pe baza celei mai ample lucrãri monografice cu caracter stiintific datoratã istoricului A. D. Xenopol, apãrutã în 1903, „operã vrednicã de faptele cârmuitorului si ale sfetnicilor lui”. În plus, în Bârlad se pãstrau încã vii, în memoria locului, multe amintiri transmise de la o generatie la alta despre locul în care îsi avuseserã casele pãrintii sãi, pânã în jurul anilor 1830-1832.

Douã documente incontestatbile atestã nasterea lui Cuza la Bârlad!

Academicianul C. C. Giurescu în monografia „Viata si opera lui Cuza Vodã”, în editia revizuitã si adãugatã din anul 1970, pune în circulatie printre multe altele si douã documente originale de primã importantã, cu privire la data si locul de nastere al domnitorului. Este vorba despre diploma de bacalaureat obtinutã de domnitor în 8 decembrie 1835 la Paris si care se afla în arhiva Cuza rãmasã secretã pânã în anul 1928, si pe care în dreptul localitãtii de nastere stã scris ne ã Berlad, Moldavie. Dispunem de o dovadã documentarã de arhivã care nu lasã nicio îndoialã asupra localitãtii unde s-a nãscut Al. I. Cuza si pe care nu avuseserã cum sã o cunoascã cei care s-au ocupat de aceastã problemã înainte de 1928. Cel de-al doilea document care confirmã acelasi oras ca loc de nastere al lui Cuza este actul de deces aflat în arhiva primãriei din Heidelberg (Germania), unde domnitorul exilat si-a trãit ultimele clipe. Ca urmare a greselii fãcute de doctorul sãu curant care declarase încetarea din viatã, si potrivit cãruia cel decedat s-ar fi nãscut la Bucuresti, Doamna Elena Cuza a fost nevoitã sã rectifice înscrisul sub jurãmânt. Asa se face cã, pe actul de deces respectiv, se aflã o adnotare marginalã, oficialã, arãtând cã locul de nastere al celui decedat nu este Bucuresti, ci Bârlad, (Dass Stadt Bucharest zu lesen ist Berlad). Asadar, în prezent se cunosc douã documente oficiale, diploma de bacalaureat si actul de deces, ambele confirmând orasul Bârlad ca loc de nastere al lui Cuza Vodã, iar în ceea ce priveste data, se considerã ziua de 20 martie.