|

Buzatu l-a bãtut pe Iohannis: are post rezervat în învãtãmânt de 28 ani

RECORD ÎN ÎNVÃTÃMÂNT

ÎNVÃTÃMÂNT… Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, tine ocupat postul de profesor de filosofie, logicã si argumentare de 28 ani, mai exact din 1992, când a fost ales deputat pe listele PDSR (n.r. actualul Partid Social Democrat). Au urmat, apoi, alte douã mandate de deputat (1996-2004), douã mandate de vicepresedinte al Consiliului Judetean Vaslui (2004-2012) si douã mandate de presedinte CJ (2012-prezent). Desi l-a depãsit cu mult pe presedintele Klaus Iohannis, care ocupã de 20 ani catedra de fizicã la Colegiul National „Samuel von Brukenthal” din Sibiu, Buzatu a vrut sã-si doboare propriul record: pentru cã în luna august va împlini 65 ani, acesta a fãcut solicitare cãtre Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui pentru mentinerea în activitate peste vârsta de pensionare. Solicitarea i-a fost respinsã, pentru cã nu îndeplinea criteriile articolului 28, aliniat 4 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învãtãmântul preuniversitar în anul scolar 2020-2021.

Printre cadrele didactice care au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2020-2021 peste vârsta de pensionare şi cărora consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar nu le-a validat solicitarea se mai numără alţi doi profesori: profesorul de istorie Constantin Focşa de la Scoala Gimnazialã “Stefan cel Mare” (solicitare neaprobată la nivelul unității de învățământ: post solicitat la întregirea normei didactice Carp Dorina) si profesorul de limba francezã Dumitru Danga de la Scoala Gimnazialã Nr. 1 din satul Pogana (lipsă document care atestă că a obţinut calificativul „Foarte Bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi). Alte 28 de cadre didactice, profesori si învãtãtori care au împlinit 65 ani, însã doresc sã fie în continuare titulari pe post au primit aprobare din partea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui. Printre acestia se numãrã inspectorul scolar de istorie, prof. Nicolae Ionescu, si consilierul local, prof. de limba francezã Sorin Popoiu. Legea Educatiei permite rezervarea catedrei si nu stabileste nicio limitã de timp, ba dimpotrivã, perioada de rezervare a postului de titular e socotitã vechime în învãtãmânt.

Din varã, Buzatu va pierde postul în învãtãmânt

Pânã sã fie ales deputat, Dumitru Buzatu a predat filosofie, logicã si comunicare la douã licee din Vaslui: Liceul Teoretic “Emil Racovitã” si Colegiul Economic “Anghel Ruginã”. Orele sale au fost distribuite altor trei profesori titulari: Margarint Cristina, Ponea Dragos si Mircea Popa. Presedintele Consiliului Judetean Vaslui a dorit sã tinã ocupat încã trei ani postul de profesor de filosofie, însã Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui i-a respins solicitarea, pentru cã nu îndeplinea criteriile articolului 28, aliniat 4 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învãtãmântul preuniversitar în anul scolar 2020-2021: “personalul didactic de predare titular din învãtãmântul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care pânã la 1 septembrie 2020 împlineste vârsta de 65 de ani, efectueazã stagiul minim de cotizare si dovedeste competentã profesionalã deosebitã, a obtinut calificativul „Foarte Bine” si nu a fost sanctionat disciplinar în ultimii 5 ani scolari încheiati, poate fi mentinut în activitate ca titular, în functia didacticã pânã la 3 (trei) ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere”. Odatã cu pensionarea sa (pe 12 august va împlini 65 ani), Dumitru Buzatu va pierde postul rezervat în învãtãmânt, de profesor de filosofie, logicã si comunicare.

Gabriela Cretu ocupã si ea o catedrã de filosofie, logicã si comunicare de 16 ani

Dupã acelasi model ca al presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, sotia sa (sau fosta sotie, date fiind zvonurile cã acestia ar fi divortat, zvonuri întãrite de faptul cã în declaratia de avere a liderului PSD, la rubrica veniturile sotiei, nu mai scrie nimic) ocupã un post similar în învãtãmânt. În perioada 1990-2004, aceasta a fost profesoarã de stiinte socio-umane, adicã a predat tot materii precum filosofie si logicã. Odatã ce a fost aleasã deputatã, aceasta a fost nevoitã sã-si întrerupã cariera de cadru didactic, optând pentru rezervarea postului sãu de profesor la Liceul “Mihail Kogãlniceanu”. Au trecut de atunci 16 ani si vor mai trece, probabil, multi altii, asa cum au trecut si în cazul presedintelui Consiliului Judetean Vaslui.