|

Buzatu umblã la pusculitã si scoate alte 2,6 milioane lei pentru primãrii

BANI…Contestat de cãtre oponentii sãi politici din CJ Vaslui, pentru faptul cã a pus deoparte o sumã importantã de bani, la începutul anului, Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, umblã din nou la fondul de rezervã al judetului, pentru a finanta încã 13 comune cu diverse sume. Acesti bani ar urma sã fie folositi drept cofinantare pentru proiecte, unele cu finantare europeanã, iar altele de importantã localã. De data aceasta, Buzatu cere consilierilor judeteni sã aprobe alocarea sumei de 2,62 milioane lei, cei mai multi bani urmând sã fie repartizati comunei Zorleni, 500 mii lei.

Consiliul Judetean Vaslui a primit, la începutul anului, suma de 28,49 milioane lei, sumã din impozitul pe venit, repartizatã pentru toate cele 86 de unitãti administrativ teritoriale din judet. Toti acesti bani ar urma sã fie repartizati primãriilor pentru sustinerea programelor de dezvoltare localã, sustinerea programelor de infrastructurã care necesitã cofinantare localã, cheltuieli de finantare pe care unitãtile administrativ teritoriale nu le pot finanta din venituri proprii si din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Astfel, din suma totalã, prin hotãrârea de Consiliu Judetean 67/2019 s-a aprobat repartizarea sumei de 4,3 milioane lei, cãtre 13 primãrii, dupã care a urmat hotãrârea 99/2019, prin care s-a repartizat suma de 518.000 lei cãtre primãriile Dragomiresti (401.000 lei) si Botesti (117.000 lei). Printr-o altã hotãrâre de Consiliu Judetean, 103/2019, a fost repartizatã suma de 12,6 milioane lei, astfel cã suma rãmasã în cont este de 11,074 milioane lei. Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, a propus ca suma de 2,627 milioane lei sã fie repartizatã cãtre 13 primãrii pentru finantarea unor proiecte de dezvoltare. Din acesti bani se vor plãti reparatii poduri afectate de inundatii, în comuna Arsura, modernizare drum comunal pe 5 km si reparatii sãli de clasã, în comuna Bogdãnesti, cheltuieli cu indemnizatiile persoanelor cu handicap în comuna Delesti, constructie puturi forate în vederea alimentãrii cu apã, în comuna Drânceni, modernizare drum comuna în comuna Duda Epureni, achizitie tractor si remorcã, plus modernizare drum comunal, în comuna Epureni, cofinantare proiect “Modernizare strada principalã DN2F-ravena Laza-DJ247″, la primãria Laza, comuna Laza, extindere retea electricã, modernizare drum de interes local, plus documentatii tehnice, în comuna Muntenii de Jos, construire grãdinitã, cheltuieli cu indemnizatiile persoanelor cu handicap, în comuna Osesti, cheltuieli cu asistentii personali si indemnizatiile personalor cu handicap grav, comuna Poienesti, finalizare obiectiv de investitii la baza sportivã din localitatea Stefan cel Mare si Scoala cu clasele I-VIII Bârzesti, comuna Stefan cel Mare, alimentare cu energie electricã a rezervorului de apã si statia de clorinare din satul Buhãesti, comuna Vulturesti, cheltuieli neeligibile aferente proiectelor cu finantare europeanã, în comuna Zorleni. “Cred cã este o variantã optimã de repartizare a sumelor aflate la dispozitia noastrã, mai ales cã rezolvãm atât de multe nevoi ale comunitãtilor locale”, spune Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui. Coincidentã sau nu, Buzatu a aprobat alocarea unei sume de 4,3 milioane lei, în aprilie a.c., tot cãtre 13 primãrii din judet. Asta, în conditiile în care, la sedinta din luna martie, Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui, sustinea cã nu se va mai da niciun leu la primãrii, pânã nu se face analiza veniturilor la 6 luni, adicã pânã la finele lunii iunie. Dar, a trecut si luna iunie si nu s-a fãcut nicio analizã.

Nr.

Crt.

UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA SUMA
1 ARSURA 50
2 BOGDÃNESTI 350
3 DELESTI 100
4 DRÎNCENI 250
5 DUDA EPURERI 200
6 EPURENI 200
7 LAZA 100
8 MUNTENII DE JOS 150
9 OSESTI 300
10 POIENESTI 100
11 STEFAN CEL MARE 200
12 VULTURESTI 127
13 ZORLENI 500
TOTAL 2.627