|

Cadrele didactice din Vaslui, invitate sã acceseze sectiunea de de învãtare si testare online Digitaliada

INVITATIE… Aviz cadrelor didactice din învãtãmântul primar sau gimnazial din judetul Vaslui, interesati de digitalizarea propriului proces didactic. S-a lansat sectiunea de învãtare si testare online Digitaliada, prin intermediul cãreia profesorii si învãtãtorii pot crea teste, pot evalua online competentele elevilor, în clasã sau prin teme pentru acasã. Elevii pot parcurge materia, primesc teste si le rezolvã, chiar si de acasã atunci când lipsesc de la scoalã. Totodatã, platforma faciliteazã comunicarea între directori, profesori, elevi si pãrinti, iar pãrintii primesc programarea testelor, temele si rezultatele obtinute de elevi.

“Pe hub-ul Digitaliada.ro, profesorii si elevii au deja acces gratuit la peste 850 de resurse digitale educationale originale, în limba românã. În completarea acestora, noua sectiune le permite profesorilor sã fie creativi si sã îsi alcãtuiascã singuri teste digitale adaptate claselor la care predau, iar directorilor le dã posibilitatea sã vizualizeze în timp real situatia de la nivelul scolii. Pentru un pãrinte, acesta este instrumentul perfect pentru a fi mereu la curent cu nivelul de cunoastere a copilului sãu”, spune Ioana Cristea, manager proiect Digitaliada. Pe platformã, directorii au posibilitatea sã vadã activitatea tuturor claselor din scoalã si rezultatele elevilor si pot comunica cu profesorii, pãrintii si elevii printr-un sistem de notificare online. Profesorii pot da teme pentru acasã pentru orice disciplinã si pot monitoriza progresul fiecãrui elev pe semestru/an scolar. Cea mai importantã functionalitate este cã platforma permite crearea de teste personalizate, nu doar utilizarea de teste predefinite. De exemplu, profesorii pot crea si trimite elevilor teste cu întrebãri de tipul “Completeazã cuvântul”, “Optiuni”, “DA/NU”, “Rãspuns scurt”, “Fisier de încãrcat”, dar si pagini scanate sau fise de lucru, pe care elevii le pot accesa atât pe echipamentele din scoalã, cât si pe cele proprii. Dupã rezolvare, acestea pot fi retransmise spre corectare în format digital. Mai mult, profesorii pot salva testele în propriul cont sau într-o bibliotecã online dedicatã, la care au acces si alti profesori înregistrati în platformã. Astfel, testele pot fi reutilizate sau modificate ulterior.

Pe platformã existã deja peste 400 de exercitii pentru matematicã

Desi existã diverse sisteme de testare online, acesta este în limba românã, este gratuit si, în plus, are functionalitãti ce permit utilizatorilor sã le foloseasca în contexte didactice diverse implicând si pãrintii în proces. Tot ca element de noutate, procesul este unul exclusiv online – începând cu crearea testului direct pe platformã, transmiterea testului cãtre elevi, rezolvarea, corectarea si, în final, transmiterea rezultatelor cãtre pãrinte si elev. În plus, profesorii de matematicã beneficiazã atât de suport teoretic, pentru fiecare lectie în parte si pentru fiecare an scolar gimnazial, cât si de o parte practicã, de exercitii cu diferite grade de dificultate. La acest moment, pe platformã existã deja peste 400 de exercitii pentru matematicã. Aceste exercitii pot fi accesate atât la clasã, cât si de acasã, platforma înregistrând timpul petrecut de fiecare elev la fiecare lectie si numãrul de erori, informatii pe care profesorul si pãrintele le primesc în mod automat. De asemenea, în Biblioteca virtualã din cadrul noii sectiuni, profesorii, pãrintii si elevii pot parcurge peste 100 de probleme de matematicã pentru clasele a VI-a, a VII-a si a VIII-a, demonstrate în GeoGebra. Pe parcursul anului scolar, platforma va fi actualizatã constant cu noi functionalitãti, exercitii si lectii de matematicã, dar si cu resurse digitale educationale pentru alte materii. Programul Digitaliada a este implementat de Fundatia Orange, o organizatie non-profit care se implicã în viata comunitãtii prin realizarea de proiecte de filantropie menite sã aducã schimbãri pozitive în viata persoanelor dezavantajate.