|

Canalizarea pluvialã din Bârlad, reabilitatã si reparatã! (FOTO)

REPARATII… Au fost demarate lucrãrile de reabilitare la canalizarea pluvialã de pe strada G-ral Vasile Milea, o altã zonã predispusã sistematic la inundatii. Ca si în cazul reabilitãrii canalizãrii din zona „Gura Leului”, fondurile necesare investitiei provin de la bugetul local, iar lucrãrile sunt executate de SC Aquavas SA Vaslui – Sucursala Bârlad, cu utialeje performante ale unei firme din Pitesti, SC Onix Consulting SRL. Lucrarea de reabilitare a canalizãrii pluviale de pe strada G-ral Vasile Milea presupune decolmatarea, reabilitarea si refacerea canalelor colectoare, acolo unde se gãsesc tronsoane prãbusite, precum si decolmatarea Bazinului de retentie nr. 2. Valoarea investitiei este de circa 410.000, cu TVA, conform Deviziului General si documentatiei întocmite de SC Aquavas SA Vaslui – Sucursala Bârlad.

Proiectul de reabilitare si refacere a canalizãrii de pe strada G-ral Vasile Milea, inclusiv a tronsonului Statia CFR – Confectii, a fost initiat de primarul Dumitru Boros ca urmare a studiilor din teren efectuate, care au arãtat incapacitatea actualei canalizãri de a mai prelua apele pluviale. Aceeasi problemã a fost constatatã si pe segmentul „Gura Leului” – Statia CFR. „Lucrãri de acest fel, dar mai ales cu utilaje de ultimã generatie, nu s-au efectuat niciodatã pe tronsoanele pe care lucrãm acum, în special pe G-ral Vasile Milea, unde, spre deosebire de segmentul Gura Leului, se vor face interventii si reparatii pe o lungime de peste 1.500 metri liniari. Prima etapã a avut loc în primãvara acestui an, iar acum este a doua. Actuala canalizare este în imposibilitatea de a mai prelua cantitatea de apã care se adunã din întreaga zonã sud-esticã a orasului, în special dinspre Cartierul „Mihai Eminescu”. Odatã finalizatã lucrarea, sperãm sã rezolvãm aceastã problemã a zonei, care, într-adevãr, nu mai suporta amânare”, a declarat primarul Dumitru Boros.

Reamintim cã, asa cum se precizeazã în proiectul scos la licitatie si câstigat de firma din Pitesti, în zona sudicã a Bârladului, respectiv stradã General Vasile Milea, apele pluviale sunt colectate si transportate printr-un colector de formã ovoida, 1.000 x 700 mm (ce preia apele pluviale din întreagã zonã de Sud – Sud-Est a orasului, respectiv cartierele Deal, Deal II, Eminescu si parte a cartierului Gara), cu lungimea de circa 1.510 metri liniari, pe stradã General Vasile Milea de la Unitatea Militarã pânã la Bazinul de retentie 2, bazin situat lângã Cimitirul «Trei Ierarhi», unde sunt descãrcate apele pluviale transportate de acest colector. Colectorul a fost pus în functiune în 1980 si, la o expertizare atentã efectuatã de SC Aquavas Sã Vaslui – Sucursala Bârlad în 2019, s-a constatat cã, din stradã Republicii (coltul Unitãtii Militare) pânã în zona Talcioc, de pe stradã General Vasile Milea, acest colector este colmatat într-un procent de 85-95%, iar între Talcioc si Statia de Pompare a Apelor Uzate Intermediarã II, gradul de colmatare este de 60-70%. Capacitatea de transport fiind astfel foarte redusã, el preia într-o proportie de 60% apele pluviale din zona Unitãtii Militare, însã apele din zona Varariei, Interex si Autogarã Bârlad nu mai pot fi preluate de acest colector (apã pluvialã din aceastã zona inundând strãzile adiacente, dupã cum se aratã în expunerea de motive a HCLM Brlad de acordare a finantãrii proiectului). Asa cum a fost calculat de Aquavas Bârlad, devizul estimativ aratã cã aceastã investitie se ridicã la suma de 418.991 lei cu TVA, din care 392.589 lei cu TVA reprezintã cheltuielile cu constructii si montaj. Decolmatarea colectorului va dura cel mult o sãptãmânã de zile, dupã care se va trece la reabilitarea canalizãrii si repararea canalelor prãbusite. Cert este cã, acest colector de 1000 din zona UM Bârlad nu a fost decolmatat niciodatã de la darea lui în folosintã, de mai bine de 40-50 de ani!