|

Canicula pune angajatorii la cheltuieli

MÃSURI…Având în vedere prognozele privind înregistrarea de temperaturi extreme ridicate în perioada de varã, este necesar sã se verifice modul în care se respectã prevederile legale în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã precum si mãsurile ce se aplicã în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncã.

Agentii economici din toate domeniile de activitate si cu preponderentã din sectoarele: constructii civile si industriale, constructii drumuri si poduri, agricultura, activitãti de panificatie si patiserie, comert, transporturi, textile, au obligatia de a asigura securitatea si sãnãtatea lucrãtorilor în perioada cu temperaturi extreme ridicate: asigurarea de cãtre angajatori a mãsurilor prevãzute de legislatia de securitate si sãnãtate privind microclimatul la locul de muncã, verificarea respectãrii de cãtre angajatori a prevederilor legale privind mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucrãtorilor în ceea ce priveste necesitatea respectãrii prevederilor Ordonantei de Urgentã nr. 99/2000, privind mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncã. Ca urmare, inspectorii de muncã considerã oportunã declansarea în perioada imediat urmãtoare a unor actiuni de monitorizare si control. Actiunile vor avea ca scop si constientizarea angajatorilor în vederea aplicãrii unor mãsuri de protectie a salariatilor pentru prevenirea accidentelor de muncã si îmbolnãvirilor profesionale. Inspectorii de muncã vor verifica modul în care se aplicã si respectã legislatia în vigoare privind protectia lucrãtorilor în perioadele cu temperaturi extreme în care, conform datelor furnizate de ANMH, temperaturile depãsesc 37°C sau, corelate cu conditii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.