|

CARP Bârlad oferã ajutoare nerambursabile pentru 5000 de membri!

GEST UMANITAR…Conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” din Bârlad oferã ajutoare nerambursabile bãnesti, cu ocazia sãrbãtorilor de Florii si Paste, la 5000 de membri cu venituri mici.

Ajutoarele se acordã doar titularilor, în anumite perioade: în mediul urban: în perioada 19 martie – 6 aprilie 2018; în mediul rural: în perioada 19 martie – 6 aprilie 2018, în baza buletinului/cãrtii de identitate si a carnetului de membru/legitimatiei. Conform deciziei luate de Comitetul Director al CARP Bârlad, ajutoarele nerambursabile se oferã la 5.000 de membri din care din Bârlad – 2500 membri, valoarea fiind de122.190 lei si din 32 de sucursale , restul de 2500 membri, valoarea ajutoarelor fiind de 120.288 lei. „În cazul membrilor nedeplasabili vã rugãm sã ne contactati telefonic la numãrul de telefon 0235-421.340 iar o echipã formatã din doi reprezentanti ai asociatiei se va deplasa la domiciliu”, a precizat magistrat Nicolae Mihai, presedintele CARP Bârlad. Conform hotãrârii Consiliului Director, criteriile de eligibilitate pentru membrii care vor beneficia de ajutoarele nerambursabile sunt: sã aibã vechime în asociatie (CARP) – minim 36 luni; sã fie la zi cu datoriile (cotizatie, contributii, rate împrumut); sã nu fie încadrat ca rãu-platnic; valoarea cumulatã a tuturor ajutoarelor nerambursabile primite sã nu depãseascã 50% din valoarea fondului cotizant; sã nu fi beneficiat de nici un ajutor nerambursabil bãnesc în ultimele 36 luni (pe bazã de anchetã socialã, cu ocazia unor zile laice sau religioase, cotã parte tratament, aniversarea nuntii de aur, a zilei persoanelor vârstnice si a celor de fidelitate). „Valoarea ajutorului este de 10% din valoarea fondului cotizant, dar nu mai mult de 50 lei si se acordã în raport de vechimea în asociatie. Tabelele cu listele membrilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate sunt afisate în fata CARP Bârlad, la panoul publicitar, si la sediul fiecãrei sucursale din teritoriu.”, a mai precizat magistratul pensionar Nicolae Mihai.