|

Ce-si doresc vasluienii de la Primãria Vaslui, lista investitiilor care se realizeazã în acest an!

SOLICITÃRI… Vasluienii au nevoi diferite, functie de zona în care locuiesc si de ceea ce dispun în cartiere. Unii vor retele de gaze, altii au nevoie de iluminat public, iar altii si-ar dori apã potabilã sau asfalt. O demonstreazã analizele fãcute de municipalitate, care a pregãtit o listã de investitii, functie de ceea ce au cerut locuitorii municipiului resedintã, mai ales cã orasul s-a extins foarte mult în unele suburbii. Vasile Pavãl a trimis scrisoarea anualã a primarului cãtre locuitorii orasului, cerându-le ca, printr-un chestionar anexat la scrisoare, sã spunã ce nevoi sau ce proiecte si-ar dori pe zonele în care locuiesc. Ce a reiesit? Cã sunt multe investitii care trebuiesc realizate pe strãzi nou-înfiintate, pentru care e nevoie de sume mari din bugetul orasului.

“Sunt propuneri care, în mare parte, se referã la alimentarea cu apã în localitãtile si cartierele componente, la infrastructurã. Sunt si solicitãri diverse, cum ar fi aceea ca pe stadion sã montãm o pistã artificialã, pentru ca în acel spatiu sã se desfãsoare competitii sportive sau evenimente ale unitãtilor scolare. Avem solicitãri si pentru noi trasee de autobuze sau microbuze. Am achizitionat deja douã microbuze (e vorba de microbuze mici, de 23 locuri, n.r.), vom mai cumpãra alte douã microbuze, le veti vedea în trafic în curând, tocmai pentru a lãrgi sfera traseelor pe care se duc. Am considerat cã aceste microbuze mici se pot deplasa cu mult mai usor pe trasee aglomerate, unde este mai greu sã pãtrunzi cu autobuze de 50 si ceva de locuri sau pe strãzi pe care se circulã foarte greu, fiind destul de înguste. Sunt solicitãri pe Dimitrie Cantemir, sunt solicitãri pe Valentin Silvestru sau la Bahnari, pânã la bisericã. Unii oameni ne-au cerut aliniamente de copaci, si pe bunã dreptate. De exemplu, la Brodoc, se terminã toate lucrãrile de apã-canalizare, retelele de gaze sunt instalate, iar dupã ce terminãm lucrãrile, oamenii si-ar dori sã facem un aliniament de copaci, pe toatã soseaua de acolo, pânã la Directia Silvicã. Ne vom consulta cu Directia Silvicã, cu specialistii, dacã putem sã facem ceea ce-si doresc oamenii. Sunt solicitãri sã continuãm reparatia terenurilor la scoli. Am fãcut niste reparatii în trimestrul IV la câteva terenuri si sperãm sã nu ne oprim”, explicã primarul Pavãl.

Problema viitorului bazar, o discutie care se va acutiza pe viitor

“Sunt solicitãri de clarificare asupra situatiei de la bazar. Aici este o mare problemã, pentru cã sunt oameni care comenteazã, fie cã e prea mare, fie cã prea mic. Cei care lucreazã acolo sunt speriati de faptul cã vor fi relocati si cã vor plãti chirii mai mari în noul spatiu, de lângã Sala Sporturilor. Eu le-am explicat oamenilor cã relocarea va însemna o analizã pe fiecare comerciant, va fi o analizã mai complexã si nimeni nu va rãmâne fãrã un spatiu de desfãsurare a activitãtii, un mod corect si legal de vânzare”, spune primarul Pavãl, subiect care va fi si mai mult discutat în perioada imediat urmãtoare. Ca termen, noul bazar al Vasluiului ar trebui sã fie gata în mai 2021, însã primarul Pavãl spune cã a decis ce va face cu comerciantii din actualul bazar. “Eu sper ca, pânã în iarnã, mãcar douã hale sã fie gata si sã-i mutãm pe oameni în conditii umane, civilizate si sã eliberez zona de deschidere la strada Decebal. Oamenii spun diverse versiuni (despre spatiul actual al bazarului, care va fi eliberat odatã cu mutarea comerciantilor în noua locatie, n.r.), ba cã se face acolo un restaurant, ba cã va fi un patinoar sau o grãdinã de varã. Nu e nimic adevãrat. Acolo sunt magistralele de alimentare cu apã si gaze, vom mãri grãdina teatrului de varã actual. Sunt discutii legate de strada Decebal, stiu cã locatarii din zonã sunt nemultumiti de traficul greu de acolo, sunt mari probleme. Am dat deja la firma care lucreazã la retelele de apã-canal sã facã un colector de canalizare pe zonã, subteran, urmeazã ca acolo sã înceapã lucrãrile si Aquavas, pentru conducta de apã care va alimenta viitorul bazar. Sunt date ordinele de începere a lucrãrilor”, afirmã primarul Pavãl.

Strada Decebal va fi asfaltatã, plus un nou sens giratoriu

“Am în atentie si reactualizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea acestei strãzi Decebal, cuprinsã între Inter Ex si Husului, cu un sens giratoriu la Husului, cu douã benzi pe sens si iluminat nou. Pe strada Racovitã este o zonã destul de mare între stradã si albia Vasluietului, acolo unde vom face o parcare destul de mare, în zona Kaufland, vom degreva aceastã zonã de masini”, spune edilul Vasluiului. Oamenii ar dori extinderea retelelor de gaze pe Enãchitã Vãcãrescu, pe Lucian Blaga, strãzi cu case începute în ultimii ani, iar primãria analizeazã fiecare cerere în parte.