|

Cel mai bogat consilier bârlãdean: un social democrat, fost politist! | FACSIMIL

Georgica Motrea

TRAI NENEACÃ.. Asa cum cere legislatia în vigoare, actualii consilieri locali bârlãdeni si-au fãcut publice declaratiile de avere si de interese în termenul legal. Politicienii nostri, indiferent de partid, nu se înghesuie ei la CL pentru indemnizatii, care, drept sã spunem, s-au mãrit considerabil sub „flamura” PSD, ci pentru alte… oportunitãti! Începem sã vi-i prezentãm pe consilierii cei mai avuti din CLM Bârlad, din PSD, deoarece social democratii sunt „alãturi” de cei necãjiti: pensiile lor speciale stau foarte frumos lângã alocatiile amãrâte ale copiilor, din care majoritatea votantilor lor trãiesc! Cel mai bogat dintre consilierii sociali-democrati s-a dovedit a fi Georgicã Motrea, fost politist actualmente posesorul unei pensii speciale!

Pe 5 iunie a.c., pentru al treilea an consecutiv, au fost respectate prevederile Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitãtilor publice, în sensul cã declaratiile de avere si de interese pe anul 2019 ale alesilor Bârladului si cele ale functionarilor din primãrie au fost depuse si publicate în termenul legal (15 iunie) pe pagina de internet a Primãriei Bârlad. Dintre cei care au fost votati de alegãtori pentru a ne conduce destinele în intervalul iunie 2016-iunie 2020, în spetã consilierii locali, se remarcã de departe, Georgicã Motrea (PSD), care se pare cã este cel mai avut dintre consilieri. La bunuri imobile, consilierul Motrea a „bifat” douã terenuri de câte 5000 de mp fiecare, unul achizitionat în 2005 si altul mostenit în 2014, în comuna Ciocani, împreunã cu sotia sa Mihaela. Tot în 2014, Georgicã Motrea a mostenit încã 3500 de mp de teren în comuna Perieni. La capitolul „Clãdiri” consilierul social democrat Motrea, a trecut în declaratia de avere cinci imobile: douã case în Bârlad, (una dobânditã în 1999 si alta în 2012), douã spatii comerciale, unul dobândit în 2002 si altul în 2005, plus un apartament în Bucuresti, dobândit în 2015, toate cele cinci imobile fiind cumpãrate, împreunã cu sotia sa, Mihaela. Consilierul Motrea mai detine douã autoturisme, un Vw- achizitionat în 2014, un Duster – achizitionat în 2015 plus o remorcã Boro, achizitionatã în 2016. Georgicã Motrea si sotia sa mai detin si un cont deschis la Patria Bank, în 2017, unde sunt depusi 220 000 de lei. Ca venituri, consilierul Georgicã Motrea are: indemnizatia de consilier local pe 2018 – 10 212 lei, plus pensia MAI (specialã) – 54.000 de lei. Sotia sa, Mihaela, care lucreazã la DSVSA Vaslui a încasat anul trecut 80.000 de lei salariu. Pe lângã aceste venituri, alocatia copilului familiei Motrea de numai 1008 lei pe an, este doar un mizilic! Cei doi soti, Motrea Georgicã si Mihaela, au completat si Declaratia de Interese de unde aflãm cã sunt asociati la SC Motrea Company SRL Bârlad (Georgicã cu 60% si Mihaela cu 40%), unde partea socialã detinutã este de 1000 de lei.

Declaratie-avere-MOTREA-GEORGICA