|

Cinci comunitãti din judetul Vaslui nu au medic de familie, iar alte 23 nu au un asistent medical comunitar

SÃNÃTATE… Cinci comunitãti din judetul Vaslui nu au nici pânã la aceastã datã un medic de familie care sã prescrie oamenilor tratamentele sau investigatiile de care acestia au nevoie. Este vorba despre comunele Bogdãnita, Coroiesti, Ciocani, Mãlusteni si Pochidia. De altfel, nici în ceea ce priveste serviciile de asistent medical comunitare judetul Vaslui nu stã prea grozav, întrucât 23 de comunitãti nu beneficiazã de acestea. Potrivit directorului Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui ( DSP Vaslui), Mihaela Vlada, necesarul de posturi de suplimentat la nivelul judetului Vaslui este de 31, respectiv: 26 posturi de asistent medical comunitar (AMC), din care: 1 post în mediul urban si 25 în mediul rural; 5 posturi de mediator sanitar (MS), din care 1 post în mediul urban si 4 posturi pentru comunitãti rurale în care existã un procent semnificativ de populatie de etnie romã.

“La nivelul judetului Vaslui, programul de asistentã medicalã comunitarã a debutat în anul 2004 prin angajarea unui numãr de 10 asistenti medicali comunitari în cadrul Programului National de sãnãtate a femeii si copilului si 15 mediatori sanitari – formati în cadrul unui proiect PHARE implementat de DSP Vaslui care, ulterior, au fost preluati în reteaua Ministerului Sãnãtãtii. Pe parcursul anilor urmãtori, programul a înregistrat o dezvoltare continuã, astfel cã în anul 2019, numãrul de posturi aferente personalului din asistenta medicalã comunitarã existente la nivelul judetului Vaslui a ajuns la 69 posturi de asistent medical comunitar si 22 posturi de mediator sanitar. Din numãrul total de posturi de asistent medical comunitar, un numãr de 63 posturi sunt finantate integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sãnãtãtii, 2 posturi sunt finantate integral din bugetele locale(comuna Laza si comuna Bogdãnita) si 4 posturi sunt finantate în cadrul proiectului POCU “Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sãrãciei si a excluziunii sociale”, implementat de Ministerul Sãnãtãtii, Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (Murgeni, Ivãnesti, Solesti si Vinderei). Zona urbanã a judetului Vaslui este acoperitã integral cu servicii de AMC, iar mediul rural are un grad de acoperire de aproximativ 70%. La nivelul judetului Vaslui nu existã centre comunitare integrate, dar în 15 comunitãti -5 urbane si 10 rurale – serviciile AMC sunt acordate în echipã integratã “asistent medical comunitar si mediator sanitar”, a explicat directorul DSP, ieri, în cadrul sedintei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice, judetul Vaslui.