|

Circulatia interzisã ziua în judet pentru TIR-uri!

Judetul Vaslui sub cod portocaliu

Institutia Prefectului Vaslui informeazã faptul cã, din cauza temperaturilor ridicate, a fost emisã avertizarea de COD PORTOCALIU de cãldurã, pentru mai multe judete din tarã, inclusiv pentru judetul Vaslui. Si Compania Nationalã de Autostrãzi si Drumuri Nationale din România a anuntat utilizatorii retelei de drumuri nationale din România cã, în baza prevederilor articolului 44 alin.2 din Ordonanta de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pe drumurile nationale din judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Gorj, Arges, Vâlcea, Dâmbovita, Ilfov, Buzãu, Brãila, Ialomita, Cãlãrasi, Prahova, Galati, Vrancea, Bacãu, Vaslui, Neamt, Iasi si Botosani se interzice temporar circulatia vehiculelor cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 7,5 tone, în perioada 6 – 7 august, intervalul orar 11.00 – 20.00, cu exceptia transporturilor de persoane; transporturilor de animale vii si de produse perisabile de origine animalã si vegetalã; vehiculelor care participã la interventii în caz de fortã majorã; transporturilor funerare; transporturilor postale; transporturilor de echipamente de prim ajutor; transporturilor pentru distribuire de carburanti; transporturilor de mãrfuri sub temperaturã controlatã; transporturilor pentru tractãri vehicule avariate; transporturilor pentru distribuirea de apã si hranã în zonele calamitate; transporturilor cu vehicule specializate destinate prin constructie salubrizãrii; transporturilor apã îmbuteliatã; transporturilor produse provenite din exploatãri agricole. Mãsura va fi dusã la îndeplinire de cãtre Compania Nationalã de Autostrãzi si Drumuri Nationale din România S.A. cu sprijinul politistilor rutieri. Restrictia va fi aplicatã pe toate drumurile nationale din judetul Vaslui si va fi ridicatã imediat ce temperaturile vor intra în normal. Restrictionarea circulatiei este necesarã pentru protectia sectoarelor de drum asfaltat pe care, din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei, se produc deformatii majore ireversibile cu pierderea stabilitãtii îmbrãcãmintii rutiere. Datoritã avertizãrii meteorologice, prefectul judetului Vaslui, Radu RENGA, atentioneazã toti angajatorii sã ia mãsurile necesare de reducere a efectelor caniculei. “În calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentã atentionez toate comitetele locale pentru situatii de urgentã sã monitorizeze luarea tuturor mãsurilor privind asigurarea conditiilor de microclimat la locul de muncã. Totodatã, solicit primãriilor sã dispunã instituirea serviciilor de permanentã si sã monitorizeze asigurarea apei în toate localitãtile”, a precizat Radu Renga, prefectul judetului Vaslui.