|

CJ Vaslui pierde procesul privind licitatia pentru reabilitarea Spitalului Judetean Vaslui

DECIZIE…Consiliul Judetean Vaslui a pierdut la Curtea de Apel Iasi procesul (în primã instantã – n.r.) cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului privind modul în care a fost organizatã licitatia pentru reabilitarea Spitalului Judetean Vaslui. Proiectul, finantat de Uniunea Europeanã, s-a ridicat la 14 milioane de euro. Scandalul a pornit dupã ce, la licitatie s-au înscris douã firme, una din Târgu Ocna si cealaltã din Iasi. Firma din Iasi a venit cu o ofertã de 427 de miliarde de lei vechi si cea din Târgu Ocna de numai 200 de miliarde lei vechi. De asemenea, au existat acuzatii legate de conditiile de participare la licitatie. Mai exact, CJ a cerut ca operatorul economic sã facã dovada îndeplinirii si finalizãrii, în ultimii trei ani, a unuia sau douã proiecte similare cu cel supus procedurii su cu o valoare egalã sau mai mare de 21.000 de lei. În urma verificãrilor efectuate de cãtre comisia de control s-a stabilit cã la atribuirea contractului a fost restrictionat accesul unor agenti economici prin impunerea de cerinte nelegale.

Consiliului Judetean Vaslui a pierdut, în primã instantã, procesul cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului privind modul de atribuire a lucrãrilor pentru reabilitarea Spitalului Judetean Vaslui. În urma unor sesizãri, o comisie de control a verificat aceste aspecte si a stabilit cã atribuirea a fost fãcutã nelegal si a fost restrictionat accesul unor agenti economici de a participa la licitatie prin impunerea unor cerinte. Neregulile vizeazã criteriile de selectie impuse în anuntul de participare publicat pe SEAP în decembrie 2010. Mai exact, Consiliul Judtean Vaslui a impus, ca si conditie obligatorie de participare la licitatie, ca operatorul economic sã facã dovada îndeplinirii si finalizãrii, în ultimii trei ani, a unuia sau maxim douã contracte de servicii similare cu cel supus procedurii cu o valoare cumulatã egalã sau mai mare decât valoarea de 210.000 lei. La acea vreme, doar douã firme au intrat în calculele comisiei de licitatie de la Consiliul Judetean, pentru reabilitarea si consolidarea Spitalului Judetean de Urgentã. Consortiul iesean Geprocon SA – Conest s-a înfruntat cu firma Alconep, din Târgu Ocna. La deschiderea ofertelor, în sistem electronic, au apãrut si surprizele. Alconep a oferit, pentru lucrarea de reabilitare, un pret de 198,7 miliarde lei vechi, în timp ce grupul de firme din Iasi a avut o ofertã de 427 miliarde, de douã ori mai mult fatã de competitorii din judetul Bacãu. Cei din Iasi au anuntat cã vor contesta oferta celor de la Alconep. “Cei de la Târgu Ocna trebuie sã facã dovada cã pot executa lucrarea în limita oferitã de ei. Mi-am pus un semn de întrebare privind oferta de la Alconep, care a iesit pe locul I, pentru cã este undeva la 40% fatã de finantarea pe care o putem accesa, mult prea putin”, spunea Vasile Mihalachi, presedintele CJ Vaslui, la acea vreme. A urmat apoi un control efectuat de o comisie din cadrul MDRT, declansat în urma unei sesizãri a Unitãtii Gestionare a Neregulilor Fonduri Europene, control ce a avut loc în martie 2016. În urma verificãrilor, comisia a retinut cã la atribuirea contractului în cauzã, autoritatea contractantã a restrictionat participarea operatorilor economici la procedura de atribuire prin impunerea de cerinte de calificare nelegale. A fost apoi aplicatã o corectie de 5% din valoarea contractului verificat emitînd o notã de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare. Împotriva acesteia, CJ Vaslui a formulat contestatie, însã comisia din cadrul MDRT a respins-o ca fiind neîntemeiatã. CJ Vaslui a a dat în judecatã MDRT si a solicitat anularea notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, cu consecinta anulãrii tuturor sumelor si mãsurilor dispuse. Neregulile imputate vizeazã atribuirea serviciilor de dirigentie de santier.

CJ a impus prag pentru participarea la licitatie, dar a fost considerat ilegal

O altã ilegalitate adusã în discutie de comisia de control face referire la impunerea unui prag valoric pentru participarea la licitatie. Acest prag nu a fãcut decât sã limiteze accesul la licitatie a unor firme care nu aveau executate proiecte de mare valoare. De asemenea, pentru persoanele propuse ca experti, se solicita în fisa de date a achizitiei sã se facã dovada “experientei relevante în domeniu, corespunzãtoare pozitiei propuse în echipa de diriginti.  Instanta a respins actiunea formulatã de Consiliul Judetean Vaslui, apreciind cã solicitãrile care fac obiectul notei de control au fost abuzive. “S-a retinut cã desi autoritatea contractantã are dreptul de a impune în situatii de exceptie, anumite limitãri referitoare la capacitatea tehnicã si profesionalã, respectiv cerinte minime de calificare, sub rezerva îndeplinirii conditiilor de legalitate, totusi din nota justificativã lipseste o detaliere temeinicã a motivelor care au stat la baza impunerii acestor cerinte minime, prin raportare la riscurile de neîndeplinire a contractului”, se mentioneazã în motivarea instantei de judecatã.  În plus, judecãtorii au arãtat cã “impunerea unor conditii care au restrictionat participarea altor operatori economici la procedurã este de naturã a produce un prejudiciu bugetului UE, cât timp în procedura licitatie ar fi putut participa operatori economici cu oferte mai avantajoase (criteriul de atribuire fiind „pretul cel mai scãzut”). Pe de altã parte, decontarea prin Programul Operational Regional 2007-2013 a unor cheltuieli efectuate prin încãlcarea procedurii nationale de achizitii este de naturã a prejudicia bugetele europene”. CJ Vaslui a atacat hotãrârea Primei Instante si dosarul este în prezent, în calea de atac, la Înalta Curte de Casatie si Justitie.