|

Cluburile de limbi strãine organizate de ISJ Vaslui, un real succes

REUSITÃ….Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui încurajeazã învãtarea gratuitã a limbilor moderne. În luna septembrie 2017, ISJ Vaslui lansa trei apeluri, în vederea admiterii pasionatilor de limbi moderne în Cluburile lingvistice ale anului scolar 2017-2018: Clubul de limba francezã (realizat în parteneriat cu Biblioteca Judeteanã „N. Milescu Spãtarul” Vaslui si Scoala Gimnazialã „Al. Nechita” Vaslui), Clubul de limba spaniolã (în parteneriat cu Scoala Gimnazialã „Mihail Sadoveanu” Vaslui), Clubul de limba rusã si Clubul de japonezã (în parteneriat cu Liceul Teoretic „Mihail Kogãlniceanu” Vaslui). Succesul pe care aceste cluburi le-au avut în rândul vasluienilor a avut ecou în tot judetul, astfel, începând din decembrie 2017, la Liceul Pedagogic „I. Popescu” Bârlad, îsi va începe activitatea Clubul de limba spaniolã al liceului.

Doamnele profesoare Eugenia Cretanu, Alina Emanuela Moraru, Oana Uliu, Mãlina Iftimie, Cristina Bortun, Doina Volocariu, alãturi de inspectorul scolar pentru limbi moderne, Alexandru Mîtã, lucreazã, în regim de voluntariat, pentru ca toti cei înscrisi sã reuseascã sã îsi atingã obiectivele care i-au determinat sã aleagã învãtarea acestor frumoase, dar uneori dificil de abordat limbi moderne. Clubul de limba rusã a înregistrat un nou mare succes, prin admiterea Irinei Demetra Susnea, eleva de clasa a XII-a de la Colegiul National „Gh. Rosca Codreanu” din Bârlad, la etapa internationalã a Olimpiadei de profil de la Moscova, care se va desfãsura în luna decembrie 2017. Clubul are deja propria paginã de socializare, pe una din cele mai mari retele ale internetului. La Clubul de limba francezã, activitatea s-a structurat deja pe douã ateliere distincte – adulti si copii. La copii, a fost deja introdusã o metodã nouã, interactivã, iar comunicarea este facilitatã de un grup social cu circuit închis. Clubul de limba japonezã rãmâne si anul acesta un club sobru, în care se munceste asiduu pentru deprinderea tainelor acestei misterioase si încriptate limbi. Si membrii acestui Club si-au construit un grup de comunicare, prin intermediul cãruia schimbã impresii, materiale informative si anunturi referitoare la activitatea sãptãmânalã. Dupã cinci sãptãmâni de activitate, Clubul de limbã si culturã spaniolã se poate lãuda cu membri pasionati si constiinciosi, hotãrâti sã ignore oboseala de peste zi si sã se concentreze asupra notiunilor noi pe care doresc sã si le însuseascã. “Dacã în prima zi grupa de elevi numãra patruzeci de tineri entuziasti, în prezent efectivul s-a redus la jumãtate, însã cei rãmasi se implicã sutã la sutã în activitãtile propuse, dat fiind cã se lucreazã mult mai usor si mai eficient cu un numãr mai mic de cursanti. Deja se observã o atitudine colegialã, aproape fraternã, între cei mai mici dintre elevi (clasa a IV-a) si cei mai mari (clasa a XII-a). Diferenta de vârstã pare sã se fi estompat treptat si se formeazã prietenii care duc la o colaborare de succes.”, a informat Alexandru Mîtã. Din cei douãzeci si nouã de membri pe care îi avea initial grupa de adulti, au rãmas douãzeci – “Sunt extrem de impresionatã de concentrarea si de consecventa adultilor” – declarã prof. Uliu, coordonatoarea Clubului. “Dupã doar nouã întruniri, sunt deja capabili sã citeascã fluent, sã poarte scurte dialoguri dupã model, sã foloseascã majoritatea verbelor de uz curent la prezent (si imperfect), îsi îmbogãtesc în mod constant vocabularul si cunostintele legate de cultura si civilizatia spaniolã. Toate acestea în situatia în care este vorba despre persoane care vin direct de la serviciu sau de la universitate, de cele mai multe ori palide de obosealã, dar se însufletesc la Club si coopereazã extraordinar.”

Opinii ale cursantilor

Cei mai încântati s-au declarat cursantii. “Doamna profesoarã este extrem de calmã si rãbdãtoare. Solicitã pe toatã lumea în mod egal, încurajându-ne sã comunicãm.”, a declarat un cursant. “Sunt nerãbdãtor sã ajung sã mã pot descurca singur când voi mai merge în Spania. Domnisoara profesoarã ne povesteste multe lucruri interesante si utile si sunt sigur cã pânã la sfârsitul anului voi fi capabil sã comunic fãrã probleme.”, a spus un alt elev. Nici gramatica nu li se pare prea grea elevilor: “Îmi face plãcere sã conjug verbe si apoi sã le folosesc în propozitii. Descopãr cã îmi este mult mai usor decât as fi crezut.”

Un nou curs la Bârlad

Si cum toate acestea nu puteau sã rãmânã fãrã o reverberatie în celelalte orase ale judetului, începând din decembrie 2017, la Liceul Pedagogic „I. Popescu” Bârlad, îsi va începe activitatea Clubul de limba spaniolã al liceului, animat de doamna profesoarã Diana Sârbu. Obiectivele initiale ale acestui club sunt multiplicarea sanselor de reusitã ale elevilor liceului si formarea unui nucleu de cunoscãtori ai limbii spaniole, pentru care sã se poatã introduce un optional în cirricula liceului; în viitorul apropiat, clubul s-ar putea deschide si celorlalti doritori din Bârlad. Mai multe detalii, puteti afla oricând navigând pe site-ul de informare a profesorilor de limbi moderne din judetul Vaslui: http://lang-platform.eu/vaslui, pe site-ul ISJ Vaslui: http://isj.vs.edu.ro, precum si pe paginile de socializare ale cãror adrese le puteti afla pornind de la aceste site-uri.